100% moln, är det säkert?

Vissa kommuner testar enstaka tjänster i molnet medan andra satsar allt. Men hur är det med säkerheten? Tumba kommun har valt att lägga alla framtida IT-investeringar i molnet.

Det har pratats om att köpa IT som tjänst i många år men kunskaperna hos beställarna har varit bristfällig. På senare tid har det ändrats väsentligt.

– Framförallt har offentlig sektor tagit steget in på områden där man känner sig säker, på enskilda tjänster som är lätta att överblicka, säger Lennart Jonsson på Logica.

Logica är ramavtalsleverantör i molntjänster på Kammarkollegiets båda avtal inom E-förvaltning samt IT-drift.
Lars Jonsson har förståelse för att säkerheten är en aspekt som oroar.

– Det gäller att vara tydlig i sin beställning med de säkerhetskrav man har. Det innebär att myndigheter och kommuner måste säkerhetsklassa sin information.
Vissa tjänster är alltså mer gångbara än andra i molnet och Lennart Jonsson tror inte att myndigheter och kommuner kommer att efterfråga molntjänster för att hantera hela sin IT-verksamhet.

– Nej, det är jag tveksam till. Molntjänster kan ibland vara svåra att kombinera med varandra på grund av bristande standardisering i molnet. Det kommer alltid att finnas funktioner som är svåra att få i molnet, säger Lennart Jonsson.

Molnkommunen Salem
Tony Söderlund, IT-chef på Salem kommun är beredd att säga emot. I Salem har man fattat ett principbeslut att all IT som köps in framöver, både hårdvara och programvara, ska läggas i molnet. Strategin innebär att man år 2015, när befintliga avtal löpt ut, kommer att ha all sin IT i molnet.

– Vi har gjort en grundlig utredning av marknaden och vad som gäller rent juridiskt och vi kom fram till att molnet är den säkraste och framförallt mest kostnadseffektiva lösningen, säger Tony Söderlund.

Det första steget ut i molnet togs i november 2010 då man lät 900 anställda och 2 500 elever gå över till Google Apps istället för den vanliga Microsoftmiljön.

– Genom Google Apps får vi dessutom ett antal nya verktyg för våra elever och pedagoger att arbeta med. Det kommer ge helt nya pedagogiska möjligheter i skolan.

Samtidigt som vi sparar väldigt mycket pengar eftersom Google Apps kostar inte en krona för den pedagogiska verksamheten, säger Tony Söderlund.

Säkerheten håller honom inte sömnlös om nätterna.
– Tvärtom ökar säkerheten i molnet. Idag har vi all våra data samlad i den egna serverhallen, vid ett intrång kommer man åt allt. I molnet är data uppdelad på olika ställen, vilket säkerhetsmässigt blir en tryggare lösning.

Vissa oroar sig för att flytta sina data utanför Sveriges gränser, med risk för ökad insyn beroende på vilka sekretessregler som gäller i värdlandet.

– Det finns idag överenskommelser, till exempel den så kallade Safe Harbour, där flera länder enats om vilka regler som ska gälla för molnet. En molnleverantör som är certifierad enligt Safe Harbour förbinder sig att hantera data enligt ägarlandets regler.

Därmed kändes det tryggt för Salem att satsa.
– Om ett företag som Google skulle bryta mot reglerna skulle framtiden för molntjänster vara förlorad, säger Tony Söderlund.
Han har dessutom varit noga och detaljerat sitt avtal med Google så att de i sin tur endast får placera Salems kommundata hos underleverantörer som är anslutna till Safe Harbour.

I mindre skala
I Norsjö kommun har man sedan förra året köpt tjänster i molnet – spamhantering och antivirus. Tjänsterna körs på servrar utanför kommunens egen datorhall.

– I praktiken vet vi inte var tjänsterna körs, inte ens om de körs i Sverige, säger Mona Lindfors, driftansvarig på Norsjö kommun.

Inkommande e-post skickas via leverantörens filter, uppenbara spam blockeras medan mer tveksamma flaggas i personens inkorg.

– Vi hade stora bekymmer med spamhanteringen, den krävde mycket administration. Som offentlig verksamhet har vi ju krav på oss att vi måste läsa alla mejl, men det finns ingen organisation som skulle klara av det idag.

Med den nya tjänsten har man därmed förenklat livet för både IT-personal och medarbetare.

– Det här är våra första trevare ut i molnet. Inställningen till molntjänster varierar bland småkommunerna här omkring. Vissa IT-medarbetare är rädda att förlora jobben till externa leverantörer medan andra menar att det ger oss möjlighet att ägna oss åt rätt saker.

Även antivirustjänsten har underlättat livet på IT-avdelningen.
– Vi behöver inte längre uppgradera antivirus internt, det sköts automatiskt. Säkerhetsfrågorna var det som kändes svårt inledningsvis, men vi har fått bra svar på våra frågor från leverantören Panda Security och vi bestämde oss för att satsa, säger Mona Lindfors.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *