1000 tak­skottare utbildade

Utbildnings- och licensieringsprojektet Skotta säkert ska förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar med takskottning samt minimera riskerna för allmänheten, liksom skador på taken och annan egendom. Utbildningarna startade i november i år och redan har över 1000 takskottare licensierats.

Tidigare vintrar har felaktig hantering av snö- och is på tak orsakat såväl tragiska dödsfall som materialskador för flera miljoner kronor per år. Branschen har nu därför tagit ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Utbildningsprogrammet Skotta säkert och licenskrav ska ge säker takskottning.

Sedan Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) startade sina licensutbildningar enligt Skotta säkert i början av november, har cirka 1 000 takskottare licensierats. Dessutom är flertalet utbildningar inplanerade i december.

Från och med oktober i år har även PLR och Fastighetsägarna skärpt kraven i ett nytt gemensamt avtal för snöskottning. Försäkringsbolagen drar också sitt strå till stacken och allt pekar på att de flesta försäkringsbolag till årsskifte 2013/14, kommer att ställa krav på att fastighetsägare enbart anlitar företag med utbildning och licens enligt Skotta säkert.

– Målet är att förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar med takskottning samt minimera riskerna för allmänheten, liksom skador på taken och annan egendom. Vi vill också sätta stopp för oseriösa aktörer, berättar Alexander Iliev, utbildare och handledare i Skotta säkert hos PLR.

Källa: Entreprenörföretagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *