Arbetsbesparande IT i vården – finns det?

Genom åren har de blivit allt vanligare, systemen som inte riktigt ger användarna det stöd de önskar. Vi har alla sett de stora rubrikerna om system som ligger nere eller har stora säkerhetsbrister. Finns det egentligen ett enda IT-system för vården som fungerar i det dagliga arbetet?
Svaret på dessa frågor är ja! I Kristinehamns kommun använder man sedan drygt 10 år ett verksamhetsstöd som gör skäl för att kallas verksamhetsstöd. Systemet används idag av cirka 800 användare från olika professioner. År 2003 tog kommunen beslut om att köpa in IT-stödet Maximilia och har sedan dess ett stöd som fungerar i det dagliga och utvecklas efter verksamhetens behov och krav.
– Vi satte användarvänligheten främst i upphandlingen, berättar Marie Åkerlind, Utvecklingsledare Kristinehamns kommun. En tydlig överblick över systemet Användarvänligheten har alltid varit viktig för kommunen och är systemets absoluta styrka. Här kan alla samlas kring vårdsituationen, så väl biståndshandläggare, rehabiliteringsansvariga, sjuksköterskor som undersköterskor i hemtjänsten. Det är mycket viktigt för verksamheten att alla jobbar i samma system och kan få del av all information de behöver. Här bidrar översikten i systemets så kallade nav till den överblick som behövs.
– Även om det fanns ett visst motstånd i början mot att använda datorer har vi snabbt vänt den trenden, fortsätter Marie.
Öppenhet mellan yrkesgrupperna
Det tog inte så lång tid så var alla med på tåget och ser fördelarna med att dela och ta del av all information kring brukaren. Med genomarbetad säkerhet som grund har Kristinehamns kommun valt att arbeta öppet mellan yrkesgrupperna, något som systemet stöder. Alla ska kunna ta del av all information om brukaren. Om man tillfälligtvis har andra arbetsuppgifter (kanske på en annan
plats) är det ändå lätt att få tag i informationen. Chefen får ett meddelande om detta och kan enkelt kontrollera att det var ett turbyte som ledde till att man idag läste om brukare man normalt inte arbetar med.
– Hos oss är alla i centrum, säger Torgny Wennemyr, skapare av Maximilia.
Stöd utifrån de faktiska behoven
Det lilla företaget Maximilia System AB har stora kunskaper om vad användarna behöver och att alla yrkesroller är lika viktiga. Med erfarenhet från många delar av vårdkedjan har Torgny tillsammans med Kristina Bond skapat ett stöd som bygger på de faktiska behoven i verksamheten.
Inom företaget har man verksamhetskunnande, men minst lika viktigt är närheten till beställarna och förståelse för riskerna med undermåliga system. Maximilia ska vara ett kommunikationssystem: för att minimera riskerna är det viktigt att alla kan få del av relevant information, möjlighet att diskutera den med andra professioner och goda underlag för att verkligen arbeta som ett team runt brukaren.
Varför fungerar då Maximilia så bra för verksamheten?
– Fokus på användarvänligheten – användarens behov är A och O.
– Väl genomtänkta säkerhetslösningar (med fokus på användbarheten).
– En mycket driftsäker plattform – det är mycket få problem med systemet.
Utmaningar inför framtiden
Marie menar att den största utmaningen är externa krav som kan göra det svårt att stanna kvar i en liten systemlösning, det kostar både tid och pengar att förstå sina egna behov. Torgny ser också problem i att många leverantörer låser in beställare i systemlösningar som i första hand ser till stora övergripande processer snarare än till den dagliga användningssituationen.
Maries tips till beställare
– Sätt användbarheten i första rummet vid upphandling – det ger ekonomiskt genomslag på sikt.
– Var inte rädda att prova något nytt, gå inte vidare i gamla invanda fotspår utan att reflektera över konsekvenserna.
– Lär känna din leverantör – hitta möjligheterna till en bra dialog med företaget.
– Tänk på arbetsmiljön – bra system stressar inte och kräver inget av sina användare.
Åsa Bäcklin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *