Upphandlingar ska driva fram innovationer

Statliga myndigheter, kommuner och landsting gör varje år upphandlingar för mer än 600 miljarder kronor. Men de leder inte i tillräcklig utsträckning till nya och bättre varor och tjänster.
Den nya regeringen har bråda dagar för att förankra sin budget i riksdagen. En av många avgörande frågor för regeringen är hur den lyckas skapa goda förutsättningar för tillväxt och fler jobb i Sverige. Ett viktigt steg är att staten tar en mer aktiv roll som pådrivande för nytänkande och innovation, när upphandlingar görs för att förse medborgarna med samhällsservice. Det är därför ett steg i rätt riktning att regeringen lyfter behovet av en nationell strategi för offentlig upphandling.
Det är viktigt att involvera nyckelaktörer såsom kommuner, landsting, myndigheter och näringslivet vid framtagande av strategin. Därför är det välkommet att civilminister Ardalan Shekarabi har pekat på behovet av ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om strategins utformning.
Nya upphandlingsformer behövs
Statliga myndigheter, kommuner och landsting upphandlar varje år för mer än 600 miljarder kronor. Pengarna avsätts för viktig samhällsservice som vård, skola och omsorg, vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Men upphandlingarna leder inte i tillräcklig utsträckning till nya och bättre varor och tjänster. Därför behövs nya former för att stimulera ett gott samarbete mellan upphandlande myndigheter och leverantörer i tidigt skede.
Det behövs ett tydligare politiskt ledarskap och ökad kunskap om möjligheterna för att myndigheter, kommuner och landsting ska efterfråga nya lösningar när de upphandlar. Regeringen bör:
– Utveckla en tydlig strategi för nytänkande och innovation i offentlig upphandling i samarbete med nyckelaktörer.
– Säkerställa god dialog med företag när offentlig sektor köper varor och tjänster.
– Medverka till en effektiv myndighetsstruktur för offentlig upphandling.
Ta modell från Norge i utvecklingsarbetet
I Norge finns sedan fyra år tillbaka ett framgångsrikt utvecklingsprogram för tidig dialog och nytänkande inom offentlig upphandling. Programmet skapar ledningsförankring, medverkar vid upphandlingar, förbereder och genomför dialogmöten och utvärderingar. Teknikföretagen och SKL föreslår en fyraårig insats baserad på den norska modellen, som bör vara en komponent i regeringens upphandlingsstrategi.
Sverige har en god tradition av att staten har drivit på utvecklingen genom att främja och ställa krav på nya lösningar. Det har lagt grunden för nya varor och tjänster såsom ABB:s nya innovativa HVDC-teknik, som transporterar högspänd likström, och som skapat både arbetstillfällen i Sverige och stora exportinkomster. Och det finns en stor potential till bättre och ibland billigare service och varor till medborgarna.
En offentlig upphandlingsstrategi som innehåller åtgärder som stimulerar och underlättar innovationer och nytänkande genom de åtgärder som nämns, skapar en god grund för nya och växande företag. Och för att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt för tillväxt, jobb och ökad välfärd. Det är en win-win för alla parter, så låt oss inte vänta längre på resultaten.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *