1,5 miljoner till nationellt samarbete

Lars Hultkrantz, professor vid Örebro universitet, har fått 1,5 miljoner kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browalds Stiftelse för att ytterligare utveckla arbetet inom Swedish Graduate Program in Economics. Det är ett samarbete mellan tio universitet, högskolor och forskningsinstitut inom forskarutbildning i nationalekonomi.

Swedish Graduate Program in Economics är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Linköping, Göteborg, Linné och Karlstad, högskolorna i Södertörn, Dalarna och Jönköping och forskningsinstituten Statens väg- och transportforskningsinstitut och Ratio.

90 doktorander i nationalekonomi
Inom nätverket finns i dag cirka 90 doktorander och syftet är att ge doktoranderna tillgång till ett komplett och varierat kursprogram och bidra till ökad kvalitet i avhandlingsarbetena genom att ge den enskilde doktoranden fler doktorander och seniora forskare att interagera med. Nätverket är en av de största miljöerna inom nationalekonomi i Sverige.

– Vi kompletterar varandra i våra forskningsprofiler och kan därför erbjuda våra doktorander kompletta kursprogram och en bra bredd. Nu satsar vi på att utveckla samarbetet och fördjupa och bredda kursutbudet ytterligare men också erbjuda fler möten mellan doktorander och handledare, säger Lars Hultkrantz.
Källa: Örebro universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *