160 000 nya jobb i staten på fem år

Fackförbundet STs nya undersökning, Framtidsjobb i staten, visar att det uppskattningsvis behöver anställas 160 000 personer i statlig sektor mellan 2013-2018. ST  har under april gjort en undersökning bland statliga myndigheter och bolag om deras rekryteringsbehov. Det är personalansvariga som har svarat på enkäten.

Flest jobbchanser kommer att finnas i storstadsområdena där 43 procent av arbetsgivarna anger behov av att rekrytera fler än i dag. Anledningar till rekryteringsbehovet är att anställda byter jobb, stora pensionsavgångar inom staten samt politiska beslut.

75 procent akademiker
– Staten behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att klara det här rekryteringsbehovet. Det finns anledning att förbättra löneutvecklingen, utveckla karriärvägarna och skapa en bättre arbetsmiljö, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.   

I dag har tre av fyra i statlig tjänst en akademisk utbildning. Framtidsjobb i staten visar att de statliga arbetsgivarna vill ha ännu fler med akademisk bakgrund. Var femte arbetsgivare vill också se en ökning av antalet anställda med forskarbakgrund. Över hälften av de statliga arbetsgivarna anger att de vill rekrytera anställda med annan bakgrund än svensk.

– Unga vill gärna ha ett arbete som är värderingsbaserat och de vill få en fast anställning. Här har staten en chans att visa framfötterna. Vi i ST vill att tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm inom staten, avslutar Britta Lejon.
Källa: ST

FAKTA
Flest jobbchanser inom statlig sektor kommer att finnas inom följande yrken:

Civilingenjörer/ingenjörer
Ekonomer med inriktning mot nationalekonomi
IT specialister
Jurister, särskilt med inriktning mot förvaltningsrätt
Miljövetare
Personalvetare/HR-specialister
Statistiker/matematiker
Statsvetare
Källa: ST

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *