160 000 väljer förvaltare

Nu får 160 000 pensionssparare ett kuvert i brevlådan med information om val av ny tjänstepensionsförvaltare. De som berörs av omvalet har tidigare valt ett bolag som inte upphandlats i Collectums senaste tjänstepensionsupphandling.

– Den nya upphandlingen innebär lägre avgifter för pensionsspararna, utan att göra avkall på avkastningskrav. Jag uppmanar den som får ett kuvert i brevlådan att ta del av informationen för att kunna göra ett medvetet val, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

Fyra traditionella försäkringsbolag
Det är de pensionssparare som tidigare har valt Nordea, Länsförsäkringar eller Handelsbanken som förvaltare av tjänstepensionen som behöver göra ett omval. Dessa kan välja bland fyra försäkringsbolag inom traditionell försäkring och fem fondförsäkringsbolag som nu upphandlats till lägre avgifter och med höjd kvalitet. Det är också möjligt att fortsätta sitt sparande hos det tidigare valda bolaget om man väljer detta. Den som inte gör ett omval får nya pensionsinbetalningar placerade i icke-valsalternativet Alecta.

– De totalt 1,5 miljoner pensionssparare som har tjänstepensionen ITP kan vara säkra på att de får en enkel tjänstepensionslösning som ger mycket pension för pengarna. Genom att välja förvaltare kan man själv påverka sin egen pension, säger Jenny Jeppsson.

För tredje gången har Collectum, utan eget vinstintresse, upphandlat tjänstepensionsförvaltare på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. I upphandlingen har Collectum ställt krav på både låga avgifter och möjlighet till hög avkastning. Upphandlingen gäller 1 juli 2013 – 30 september 2018.
Källa: Collectum AB

FAKTA
Om resultaten av upphandlingen i korthet:

 • I upphandlingen valdes fyra bolag inom traditionell förvaltning: Alecta, AMF, Folksam och Skandia. Alecta blir icke-valet.
 • Den genomsnittliga avgiften för traditionella försäkringar är nu 0,18 procent, jämfört med 0,21 procent vid upphandlingen 2007.
 • I upphandlingen valdes fem bolag inom fondförvaltning: AMF, Danica, SEB, SPP och Swedbank.
 • De genomsnittliga avgifterna för fondförsäkringarna är 29 procent lägre än i den senaste upphandlingen.
 • Ordinarie avgifter för fonderna som erbjuds i upphandlingen är i genomsnitt 122 procent högre än de upphandlade avgifterna.
 • För exempelvis en privatanställd tjänsteman med ITP 1 som i dag är 30 år och har en månadslön på 30 000 innebär upphandlingen att pensionskapitalet blir mer än 100 000 kronor större än om denne betalat ordinarie avgifter på fondförvaltningen.

De utvalda försäkringsbolagen
Traditionell förvaltning

 • Alecta (icke-valet)
 • AMF
 • Folksam
 • Skandia

Fondförvaltning

 • AMF
 • Danica
 • SEB
 • SPP
 • Swedbank

Källa: Collectum AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *