30-årigt avtal upphör

Lidköpings kommun och Lidköping Energi har haft ett avtal i över trettio år som reglerat avfallshanteringen samt hanteringen av den slagg- och bottenaska som uppstår när Lidköping Energi producerar fjärrvärme. Avtalet går ut på att Lidköpings Energi förbränner Lidköpingsbornas avfall, och Renhållningen tar hand om askan från förbränningen.
Dagens avtal skrevs redan 1985 mellan Lidköpings kommun och Lidköpings Energi och eftersom förutsättningar som miljölagstiftning, produktionsprocesser och prisnivåer förändrats väsentligt sedan avtalet skriver behövs det göras nya avtal enligt lagen om offentlig upphandling. Det innebär att de inte bara kan uppdatera sitt gamla avtal utan måste upphandla tjänsterna för att på bästa sätt ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla med kommunens skatte- och taxemedel. Nya avtal beräknas vara klara till 1 januari 2018.
– Ur en miljö- och klimatsynpunkt är det självklart bäst om Lidköpingsbornas brännbara avfall fortsatt hamnar hos Lidköpings Energi, där energin återvinns och återförs till invånarna som fjärrvärme. Då länkar vi ihop hela återvinningskedjan, säger Linda Lundström, förvaltningschef Teknisk Service.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *