300 miljoner för en hållbar utveckling

Västra Götalandsregionen satsar 300 miljoner kronor på ett program för hållbar utveckling. Programmet ska pågå under tre år och berör fyra områden: energi, life science, livsmedel och transporter. Genom den medfinansiering som förväntas från andra aktörer, hoppas man att investeringen ska landa på sammanlagt uppåt en miljard kronor.

Regionen har utarbetat nya gemensamma handlingsprogram som anger den långsiktiga inriktningen och styr prioriteringarna av Västra Götalandsregionens utvecklingsarbete under perioden 2013-2015. Syftet med handlingsprogrammen är att stimulera till en mångfald av idéer och lösningar på lång sikt, för att skynda på omställningen till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktigt hållbar utveckling.

Eftersom många av utvecklingsfrågornas natur är sådana att de måste lösas i samverkan mellan flera aktörer, tar handlingsprogrammen sikte på att aktiviteter och projekt ska drivas och samfinansieras i breda offentlig-privata samarbeten, även inom EU-projekt. Medfinansiering ska förhoppningsvis leda till en miljardsatsning i Västra Götaland.

Innovation, grön omställning och fler jobb
– Satsningen är en del i regionens arbete med grön omställning och den långsiktiga inriktning som ska ge fler jobb i Västra Götaland, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– Handlingsplanernas inriktning mot hållbar utveckling i de tre dimensionerna stärker arbetet med att uppfylla målet i klimatstrategin att Västra Götaland ska vara oberoende av fossil energi år 2030. Denna fokusering i handlingsplanerna gör att regionens utvecklingsarbete blir en spännande och strategisk utmaning som samtidigt ska bidra till att trygga den framtida välfärden, säger Sören Kviberg, miljönämndens ordförande.

– När vi går samman för att stötta innovation inom bland annat transportområdet ger det oss en mycket större kraft i våra satsningar. Det hjälper oss att skapa en attraktiv och hållbar kollektivtrafik i Västra Götaland, säger Ulrika Frick, kollektivtrafiknämndens ordförande.

De fyra program som nu drar igång är ett av Västra Götalandsregionens verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland – Det goda livet, och målen i den nya tillväxtstrategin för Västra Götaland för perioden 2014-2020 som ska antas under 2013.

Källa: Västra Götalandsregionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *