3,3 miljoner till kommunala e-tjänster

Vinnova satsar 3,3 miljoner kronor på SKL:s projekt för utveckling av digitala välfärdstjänster. Det handlar om tio delprojekt som ska genomföras i bred samverkan.

– Nu kan vi höja tempot och utöka samverkan mellan kommuner, landsting och regioner för att utveckla fler och smartare e-tjänster i välfärden, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Initiativet från SKL bygger på idén att det är bättre att samverka i utvecklingen av e-samhället, än att alla kommuner, landsting och regioner agerar helt på egen hand.

SKL:s Center för eSamhället, CeSam, ansvarar för de tio delprojekten:

Digitalt skolbibliotek
Webbaserad tjänst för självvärdering och beslut om miljöbalkstaxa
Öppet och säkert informationsutbyte inom skolan
Webbplats för att dela öppna e-tjänster och appar inkl. tjänsten Fixamingata
Digitalt erkännande av faderskap
Sammanhållen digitaliserad bygglovsprocess – Specifikation
Digitalisering av valadministration
Skalbar metodik för kommungemensamma tjänstedefinitioner för en mer dynamisk tjänstemarknad
Konferensen Offentliga Rummet
Webbaserad tjänst för idéer, erfarenhetsspridning och crowdfunding för utveckling av e-samhället

Delprojekten kommer att resultera i nya e-tjänster och prototyper, processer och upphandlingsunderlag samt förstudier och vägledningar. Nästa steg är att sprida resultaten så att det kommer till nytta lokalt, samt fortsatt tjänsteutveckling och upphandlingar.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *