46 nya inter­nationella partnerskap

Miljö- och klimatarbete är i fokus när 46 nya projekt inom det kommunala partnerskapsprogrammet får stöd för internationellt samarbete på lokal nivå. Projekten är en del av svenskt bistånd och finansieras av Sida.

Gaborones invånare ska få bättre avfallshantering och starta återvinning med hjälp av Västerås stad.
Yogyakartaborna ska få mer tillgång till hälsoservice med Västerbottens e-hälsoprojekt förebild.
Buffalo City och Gävle jobbar gemensamt för effektivare energianvändning i sina städer.

Det är tre av de totalt 46 nya kommunala projekt som beviljats finansiering av Sida.

– Att ha ett starkt lokalt självstyre är oerhört viktigt för såväl medborgares inflytande som rätt till service. Det är positivt att så många kommuner prioriterar arbetet för en hållbar utveckling och sätter miljöarbetet i centrum för att möta de lokala utmaningar som globala klimatomställningar kräver, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

En rad svenska kommuner och landsting får stöd för att stärka lokal demokrati i 13 av Sidas samarbetsländer. Flest projektansökningar berör kunskapsutbyten i Sydafrika, Tanzania, Indonesien och Botswana. Även samarbeten i Kina och Uganda lockade flera ansökningar. Många av de planerade eller pågående projekten handlar om miljö/klimat och utveckling av lokal demokrati och delaktighet.

– Vi ser att projekten i det kommunala partnerskapsprogrammet blir bättre för varje ansökningsomgång. Både våra svenska kommuner och partnerländerna ser verkligen till den ömsesidiga nyttan och utgår från gemensamma utmaningar. Vi ser att projekten strävar efter resultat som leder till en utveckling av den lokala demokratin, säger Maria Åberg, generalsekreterare på ICLD, som är den organisation som hanterar projekten.

Källa: ICLD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *