50 kommuner lyfter den offentliga måltiden

Fokus Matglädje är ett initiativ för kommuner som vill utveckla den offentliga måltidsverksamheten. Totalt 50 kommuner får möjlighet att delta i projektet under 2010-2012, i år deltar 15 kommuner.

–  Vi visste att behovet var stort hos landets kommuner, men intresset har helt överstigit våra förväntningar, säger Margareta Frost-Johansson, projektledare för Fokus Matglädje och utvecklingsledare på Hushållningssällskapens Förbund.

Under projektets gång kommer kommunerna ha utarbetat en kostpolicy, utbildning i upphandlingsfrågor och kökspersonalen kommer att involveras i måltidsfrågorna.

– Kommunerna behöver en tydlig, uttalad och förankrad kostpolicy på politisk nivå, med mål och kravspecifikationer, för att kunna utvärdera sin måltidsverksamhet. Det saknas i förvånande många fall idag. Genom att medverka i projektet, får kommunerna verktyg och handledning för att göra just detta, säger Margareta Frost-Johansson.

Projektet Fokus Matglädje består av tre steg som vart och ett på ett pedagogiskt, konkret och verklighetsbaserat sätt sätter fokus på frågor som rör bland annat matglädje, matlagning från grunden, närproducerat, ekologiska mål, säsongsanpassade råvaror, hållbar utveckling och upphandlingsförfarande.

Politiskt engagemang krävs
Beslut om kommunens medverkan fattas på kommunledningsnivå, där beslutsfattarna enligt en utarbetad modell fastställer en övergripande vision och kostpolicy för all matverksamhet samt att riktlinjer, mål och handlingsplaner arbetas fram i verksamheterna för förskola, skola och omsorg. Tillsammans med Hushållningssällskapets matkonsulter ingår kommunerna ett avtal att långsiktigt bedriva ett förändringsarbete. Ett engagemang, också i de politiska korridorerna, är nödvändigt för att lyckas.

Förändringen omfattar hela måltidsverksamheten och i projektet ingår också teoretiska och praktiska utbildningar för kökspersonalen. Hushållningssällskapens matkonsulter kommer att genomföra 100 utbildningstillfällen där man lagar mat på teman som fisk, kött, vegetariskt och mellanmål.

I dagsläget har Borås, Falköping, Götene, Haparanda, Herrljunga, Huddinge, Kristianstad, Ljusdal, Mark, Orsa, Töreboda, Varberg, Åstorp och Östhammars kommuner skrivit under det samarbetsavtal som symboliserar starten på ett omfattande förändringsarbete.

Fokus Matglädje är resultatet av ett samarbete mellan Jordbruksverket och Hushållningssällskapens Förbund. Jordbruksverket och Hushållningssällskapens Förbund är delfinansiärer, liksom medverkande kommuner.

För att läsa mer om projektet gå in på www.fokusmatgladje.nu

Källa: Hushållningssällskapet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *