50 miljarder saknas år 2020 – Kan offentliga upphandling bidra till att säkra välfärden?

Enligt officiella ekonomiska rapporter saknas nära 50 miljarder till välfärdssektorn redan 2020 och det blir värre! Kan offentlig sektor motverka det ekonomiska hotet mot den välfärd vi är vana vid idag genom bättre och effektivare redskap och styrning av landets offentliga inköp och upphandlingar?
Medverkande: Emma Breheim, Ordf SOI , Ann-Sofie Lillberg, Chef för affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten, Annika Wallenskog, Chefsekonom och chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKL, Catharina Piper, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå, Anders Wijkman, Independent Legislative, Office Professional
Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.