53 kommuner delar kartdata

Hittills har 53 kommuner tecknat avtal med Geodata för att få tillgång till kartinformation och annan information som har koppling till ett geografiskt läge.

Geodatasamverkan är en satsning som lanserades i början av 2011. Det handlar om en effektivisering inom offentlig sektor genom att myndigheter, kommuner och organisationer delar data. De som samverkar får tillgång till stora mängder kartinformation och annan information som har koppling till ett geografiskt läge. En portal, Geodataportalen, visar vilken information som finns tillgänglig.

Bättre beslutsunderlag
Tillgång till aktuell information är värdefullt för de handläggare som arbetar med att ta fram underlag och naturligtvis även för kommunens beslutsfattare.

– Det har tidigare hänt att man fått skjuta upp beslut för att det kartmaterial som använts som underlag inte har stämt med verkligheten. Med ständigt aktuell information bör beslutshanteringen kunna gå snabbare och bli säkrare, säger Jan Wingstedt, chef för kartavdelningen i Jönköpings kommun.

De kommuner som gått med har möjlighet att medverka i infrastrukturen för geodata. Genom att teckna medverkansavtal ges alla aktörer, som uppfyller vissa grundläggande villkor, rätt att publicera metadata och göra sina geodataprodukter åtkomliga via Geodataportalen.

Värmdö kommun har tecknat medverkansavtal som innebär att det blir möjligt att presentera egna geodata via Geodataportalen. Kommunen planerar att lägga ut primärkartan till försäljning via portalen.

– Det är bra för konsulter och andra som har behov av informationen eftersom den blir lättillgänglig, säger Jörgen Berkán chef för Kart och GIS, Samhällsbyggnadskontoret i Värmdö kommun.

– Det fantastiska med medverkansavtalet är att det inte kostar något extra och att det innebär rättigheter och nästan inga skyldigheter. Jag ser på medverkansavtalet som att vi får en reklamplats i portalen och möjlighet att visa att vi finns, tillägger Jörgen Berkán.

I dagsläget får de som går med tillgång till 14 statliga myndigheters och två andra organisationers geodata mot en fast årlig avgift. Det nationella samverkansarbetet leds av Lantmäteriet.

Varför har inte fler kommuner redan gått med?

– Flera kommuner har befintliga avtal som man väntar ut. Sedan är det beslutsgången också, för vissa kommuner blir Geodatasamverkan en något dyrare modell medan för andra blir det billigare. För samtliga kommuner innebär det en ökad tillgång till data och genom att Geodata tillåter fler antal uttag blir även data mer aktuell, säger Katrin Falk på Geodatasekretariatet vid Lantmäteriet.

Geodata är kartinformation och registerinformation som är kopplad till ett geografiskt läge, till exempel befolkningsstatistik, miljöinformation och fastighetsinformation.

Källa: Lantmäteriet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *