60 varv runt jorden

Sigtuna kommuns matavfall räcker 60 varv runt jorden med biogasbil – kommunen har utökat matavfallsinsamlingen till alla kommunala skolor.

Sigtuna kommun är en ekokommun och har utsetts till den sjunde bästa miljökommunen i landet (tidningen Miljöaktuellt, 2009). Miljö- och klimatarbetet är prioriterat av kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) och står i fokus för det politiska beslutsfattandet och arbetet i förvaltningarna. Som ett led i det offensiva miljö- och klimatarbetet så införde kommunen år 2009 så kallad tvåfraktionshämtning av hushållssopor vilket innebär att matavfall som kan användas för kompostering eller biogasframställning samlas in separat. Nu visar det sig att resultatet har blivit en framgång.  

Hög sopkvalitet
Sedan 2009 sorterar invånarna i Sigtuna kommun ut sitt matavfall från det övriga avfallet. Syftet med sorteringen är att producera biogas till bland annat bilar och bussar, samt biogödsel för att minska användningen av konstgödsel i lantbruket. Projektet inleddes med att soporna i ett första skede skickades på kompostering, dels för att få in vanan att sortera och för att säkerställa kvaliteten, det vill säga att det bara var matavfall som hamnade i de särskilda påsarna.

När kvaliteten på avfallet kontrollerades, för att säkerställa kvaliteten, visade det sig att 97 procent av avfallet var just matavfall. Kvaliteten var med andra ord osedvanligt hög. Det är av stor vikt att matavfallet håller hög kvalitet då processen för framställning av biogas är mycket känslig för främmande föremål.

Då hushållen i Sigtuna kommun har visat sig vara mycket duktiga på utsortering av matavfall kan nu allt skickas till rötning och blir biogas och biogödsel. Totalt skickas 160 ton matavfall till rötning varje månad. Biogasen som framställs räcker till 60 varv runt jorden i en biogasbil på ett år.
Kommunledningen tar nu nästa steg och kommer under året att införa rutiner för sortering i samtliga skolkök och i en lång rad andra kommunala verksamheter. Målsättningen är att alla verksamheter ska ha en väl fungerande källsortering.

– Det politiska beslutet att införa tvåfraktionsinsamling av hushållssopor har blivit en succé för miljön och klimatet. Sopor som tidigare brändes upp blir nu biogas som nu kan användas som bränsle i bland annat kollektivtrafikens bussar. Det är dubbelt positiv effekt, säger kommunalrådet Gunilla Lundqvist i en kommentar och fortsätter

– Vi har kommit en bra bit på väg, men vi kan ännu bättre. Nu tar vi nästa steg och målsättningen är tydlig. All kommunal verksamhet ska källsortera. Kommunen ska vara ett föredöme och på så vis visa andra aktörer att en satsning på att sortera sina sopor kan göra en stor skillnad.

– I Sigtuna kommun bygger vi system som ska göra det enkelt att vara miljö- och klimatvänlig. Kommunens renhållningsverksamhet har nu konkret visat på hur enskilda hushåll på ett enkelt sätt kan göra en påtaglig insats för minskad klimatpåverkan. I höst kommer vi i kommunledningen presentera ytterligare viktiga klimat- och miljöinvesteringar, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson i en kommentar.

Källa: Sigtuna kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *