6,8 miljoner till forskning om energi­effektivare stadsutveckling

Energimyndigheten har tillsammans med Formas och Naturvårdsverket beviljat 6,8 miljoner till ett västsvenskt forskningsprojekt för mer energieffektiva bostadäder.

Pressmeddelande

Målet är effektivare strategier för att möta ambitiösa mål för energieffektivisering på kommunal nivå. Bakom ansökan står Göteborgs universitet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs, Alingsås och Kungälvs kommuner.

Bostadsområdena Brogården i Alingsås och Göteborgsförorten Gårdsten som är energieffektiviserade och Kongahällaområdet i Kungälv som är under planering, ska användas som fallstudier. Här kommer forskningsgruppen att arbeta tillsammans med fastighetsförvaltare, hyresgäster, stadsplanerare, byggbolag, energibolag samt kommunala expert och beslutsfattare. Projektet är en del i Mistra Urban Futures, centrum för hållbar stadsutveckling.

– Genom projektet vill vi bidra med kunskap om hur juridik, ekonomi och planeringsprocesser för energieffektivisering kan förbättras, säger Ylva Norén Bretzer, projektansvarig på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.

Minskad energianvändning i bostäder är ett högt prioriterat mål såväl i Sverige som inom EU. Inom den svenska byggsektorn finns ett stort intresse av att bygga mer energismart. Men hindren är många för att åstadkomma detta. Några av hindren är tekniska, andra är organisatoriska eller beror helt enkelt på bristande tvärvetenskaplig samsyn. Att tekniskt bygga smartare hus är dessutom bara ett sätt att minska energiåtgången. Lika viktigt är att förstå och förändra beteenden hos dem som bor eller arbetar i husen.

– Projektet är en vidareutveckling av det arbete som Västra Götalandsregionen har inlett i samverkan med kommunerna i sitt treåriga program för energieffektiva byggnader, säger Åsa Lindell, Västra Götalandsregionen.

– SP har stor kunskap om teknik för att bygga och renovera energieffektivt. Genom det här projektet hoppas vi kunna sätta vårt kunnande i ett sammanhang av hur olika styrmedel och politiska besluts processer påverkar förutsättningarna att bygga energieffektivt, säger Jessica Algehed, energiforskare på SP.

 

{jcomments on}

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *