800 miljoner till järnvägen

Regeringen har beslutat att öka på förra årets infrastruktursatsning med ytterligare 800 miljoner kronor. Pengarna ska gå till drift, underhåll och investeringar för att klara vintertrafiken.

Väl fungerande järnvägstransporter är viktigt för såväl människor som företag. De senaste vintrarna har problemen i järnvägssystemet varit påtagliga och tydligt visat konsekvenserna av en lång tids eftersatt underhåll.

Regeringen beslutade 2010 om en infrastruktursatsning på närmare 500 miljarder kronor fram till 2021. I satsningen ingår bland annat ökade resurser för drift och underhåll i det svenska järnvägsnätet med 1,4 miljarder kronor årligen eller 40 procent i förhållande till 2006.

Regeringen kommer nu att öka insatserna för banhållning med ytterligare 800 miljoner kronor. Detta i syfte att möjliggöra förebyggande åtgärder avseende drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på järnväg bland annat inför kommande vinter.

Det innebär att regeringen i år satsar 6,1 miljarder kronor på järnvägsunderhåll för en bättre och pålitligare järnvägstrafik. Tillsammans med nya investeringar beräknas satsningarna på järnväg under 2011 därmed uppgå till cirka 14,3 miljarder kronor.

– Dagens satsning för att minska störningarna vintertid är en del i ett långsiktigt arbete för att öka robustheten i järnvägssystemet. Med en utveckling där allt fler väljer tåget är det viktigt att järnvägssystemet blir bättre på att möta upp resenärernas och företagens krav vad gäller förbättrad tillförlitlighet. Till exempel är det rimligt att man som arbetspendlare kan räkna med att kunna komma hem i tid efter jobbet och att företag kan planera sin verksamhet utifrån att godstransporterna med tåg fungerar väl, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *