9 goda upphand­lingsråd

Mattias Törngren, IT-ekonom på Falkenbergs kommun, ger nio goda råd och frågeställningar som man behöver ha med sig inför en upphandling av beslutstöd.

Vilken funktion ska beslutstödssystemet fylla för en kommun?
I Falkenbergs fall skulle vi använda verktyget för verksamhetsansvariga och verksamhetsspecialister för tillgång till beslutsgrundande information från ett och samma ställe. Vi skulle också använda det till att kommunicera ut våra verksamhetsplaner och dess uppföljning till politiker och allmänhet. Det är två uppgifter som är väsentligt skilda från varandra och vi bedömde därför att vi behövde två olika system.

Vem ska använda beslutstödssystemet?
Är det personer väl insatta i verksamheten som t ex verksamhetsspecialister och verksamhetsansvariga eller är det intressenter längre från den dagliga verksamheten som t ex politiker? Är man inte väl insatt i verksamheten räcker det ofta inte med att få siffror och grafer presenterade för sig utan man behöver också en analys från någon i verksamheten.

Blanda inte målgrupper
Skilj på sällananvändare och dagliganvändare. En sällananvändare värdesätter enkelhet. Experten vill ha flexibilitet och effektivitet med några få klick.

Bestäm din strategi och taktik först
Ett ledningsinformationssystem ska vara beslutsgrundande för hela verksamheten så det är viktigt att implementera samma beslutstöd i hela kommunen. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp så verksamheten har tillgång till samma typ av beslutstöd, vilket underlättar för organisationen att kunna jämföra relevanta nyckeltal.

Välj rätt system
Verksamheten förändras ibland från dag till dag, välj ett snabbt, flexibelt system som låter dig ha en agile-utvecklingsmetod och tillhörande projektmodell. Falkenbergs kommun införde ett beslutsstöd stegvis i alla förvaltningar med en tydlig målbild.

Skapa en bra utvecklingsmiljö
En viktig faktor för att ett beslutstödssystem ska bli en framgång är att det går snabbt att realisera nya idéer och skapa nya rapporter.

Se till att ha god prestanda
Beslutstöd jobbar ofta med stora mängder data och prestanda kan bli en flaskhals. In-memory system har ofta ett försprång gentemot traditionella databaslösningar som t ex OLAP avseende just detta.

Kompetens kring beslutsstöd
Det är viktigt att det finns kompetens att få tag i om man behöver det. Vilka resurser erbjuder leverantören, och har de kompetens om er verksamhet och era källsystem? Vi som jobbar i kommuner har det bra eftersom vi ofta kan kopiera varandras lösningar då vi inte är konkurrenter; så har implementationskonsulten integrerat liknande system i någon annan kommun, ja då är ofta mycket vunnet.

Använd en pilotinstallation
De flesta leverantörer kan (ibland till en mindre kostnad) göra en pilotinstallation där några av kundens system integreras. Det är ett mycket bra sätt att se vad systemet går för med data man själv känner igen. Utnyttja den möjligheten, och eftersom dessa pilotinstallationer ofta är så bra går de att bygga vidare på efter upphandlingen för den leverantör som vunnit.

Läs mer om erfarenheterna i Falkenberg: Underlag för bra beslut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *