A till Ö om grön bilism

Fördjupa er i Gröna Bilisters guide till grön bilism. Allt som kan vara bra att veta inför en uppgradering av er bilpark.

Aerodynamik. Ett lågt luftmotstånd pressar förbrukningen och gör bilen snabbare och tystare. På 20 år har det minskat med 50 procent. Du kan själv förbättra din bil genom att ta av takbox och räcken och hålla fönstren stängda.

Bränslecells- eller vätgasbilar har bara vattenånga ur avgasröret – men de totala utsläppen beror på hur vätgasen framställs. Toyota, GM, Honda och Mercedes har lovat sälja vätgasbilar från 2015.

Cylindrar. För att göra bilarna snålare blir cylindrarna färre och mindre, Fiat 500 har bara två, Ford Focus bara tre, BMW går från sex till fyra och Volkswagens nya motorer stänger av två cylindrar när motorn inte belastas.

Drivmedelsrapport 2012 kommer i slutet av månaden från Gröna Bilister, med exakta uppgifter om klimatpåverkan och hälsoeffekter per bränsle, och en närmare granskning av bolagen.

Elbilar. Nu finns det elbilar från en mängd märken, nästan alla med räckvidd kring 15 mil, toppfart kring 130 km/tim och möjlighet att både laddas i vanliga uttag och snabbladdas på 20 minuter.

Flexifuel. Så kallas etanolbilar, som körs på E85. Görs främst på vete, sockerrör, sockerbetor och vinrester, men kan i framtiden göras av skogsavfall och blandade sopor. All bensin har 5 procent etanol, vilket höjs till 10 procent nästa vår.

Gasdrift. I Sverige finns ungefär 40 000 gasbilar, som körs på fossil naturgas eller förnybar biogas. Biogasen kan göras av hushållsavfall, slam och jordbrukets gödsel, med ungefär 85 procent minskad klimatpåverkan.

Hybrider. Kombinerar förbränningsmotorn med batteridrift, vilket minskar förbrukningen, Toyota Prius är den vanligaste. Laddhybrider laddas med sladd, kör de första milen på el, sedan laddar förbränningsmotorn batterierna.

Induktiv laddning. Om några år kan bilen laddas direkt i garaget, utan sladdar, och lite längre fram från vägbanan – som en bilbana. Försök påbörjas nu med lastbilar utanför Arlanda.

Jästsvampar och enzymer har nyckeln i hur vi kan göra mer biobränslen i framtiden utan att hota matproduktionen. Sverige tillhör världsledningen inom denna forskning – biobränslen ger jobb!

Katalysator blev lagkrav på bensinbilar redan 1989. Dieseldrivna bilar har inga krav på partikelfilter, vilket de flesta ändå har, eller kväverening, vilket bara några få har. Därför är dieselbilen sämsta valet för den som kör mycket i stad.

Livscykelanalyser, bedömer biobränslens utsläpp från att grödan planteras tills drivmedlet förbränns i motorn, utifrån EU:s kriterier. Visar att den som kör på biobränsle drygt halverar bilens klimatpåverkan jämfört med bensin och diesel.

Miljöbilsdefinitionen skärps till årsskiftet, till i snitt 95 gram CO2/km för bensin- och dieselbilar, 150 gram CO2/km för etanol- och gasbilar. Ju mer bilen väger desto mer får den släppa ut, enligt förslaget som Gröna Bilister är skeptiska till.

Nybilsförsäljningen är en kvarts miljon bilar om året i Sverige, men det rullar redan över fyra miljoner bilar på våra vägar. Därför menar Gröna Bilister att det behövs mer satsningar på att förbättra befintliga bilar – t.ex. göra om bensinbilar till etanol-, gas- eller eldrift.

Obekvämt? Inte alls. Miljöbilarna är lika komfortabla som alla andra bilar, och att tanka etanol eller gas är lika lätt som att tanka bensin. Att ladda en elbil är lättast av allt – sladden i väggen och du är klar!

Poolbilar blir allt vanligare; unga konsumenter vill ha tillgång till bil utan att äga en och då är en bilpool en smart lösning. Alltfler kommuner hyr ut sina bilar till pooler kvällar och helger, och får då mer pengar till kärnverksamheten.

Qashqai från Nissan var den första SUV:en att klara miljöbilsgränsen, genom att skippa fyrhjulsdriften. Men handen på hjärtat – vem behöver en SUV om den inte ens är fyrhjulsdriven?

Restvärdet är just nu lågt på etanolbilar – det såldes många för 3-4 år sen och begagnatutbudet är stort. Av samma skäl bör begagnade dieselbilar bli billiga om två-tre år. På sikt bör andrahandsvärdet bli bättre på bilar som kan köras på förnybara drivmedel än de som bara går på bensin eller diesel.

Supermiljöbilspremie. 40 000 kronor på kontot för den som skaffar en ny elbil eller laddhybrid, oavsett om det är privatperson, företag eller organisation.

Trängselavgifter, minskar trängseln i staden, används i bl.a. Stockholm, London och Singapore och diskuteras i många fler städer. Ökar möjligheten att själv styra över hur mycket bilen kostar att använda.

Utsläppsvärden och förbrukningssiffror för nya bilar är alltid för låga, men du kan närma dig värdet genom att gasa bestämt, växla upp tidigt, släppa gasen helt i utförslöpor, hålla hastighetsgränsen, se till att däcken är välpumpade och att bilen inte är nedtyngd av sådant du inte använder.

Växellådor. Sexväxlade manuella lådor blir allt vanligare, högsta växeln pressar förbrukningen i motorvägsfart. De nyaste automaterna, med upp till åtta växlar, är faktiskt snålare än de manuella. De flesta miljöbilar finns med automat, alla elbilar är automat.

Wankelmotorn gick nyligen i graven; framtida utsläppskrav kan inte mötas med gårdagens teknik.

X-factor; de teknikgenombrott vi inte känner till idag, som drivs fram av konsumenternas efterfrågan på grönare bilar och drivmedel. Du är väl delaktig?

Ypsilon heter en av de mest udda bilarna på miljöbilsmarknaden; det finns en miljöbil för alla. Fram-, bak- eller fyrhjulsdrivna, från tvåsitsiga till tolvsitsiga. Så varför köper 55 procent fortfarande icke-miljöbilar?

ZEV, Zero Emission Vehicles, krävs av varje tillverkare som vill sälja bilar i Kalifornien, världens femte största bilmarknad. Driver på utvecklingen av elbilar och tas efter i många andra länder.

Återvinning. 85 procent av bilen ska återvinnas när den skrotas, enligt EU-krav som snart höjs till 95 procent. Det är en del i förklaringen till att 80 procent av bilens klimatpåverkan uppstår när den körs, alltså inte i tillverkning eller skrotning.

Ändliga resurser tar slut. När tilltagande brist kombineras med ökad efterfrågan stiger priset. Därför är det bra att välja en bil som använder lite bensin/diesel – eller ingen alls.

Överdrifter slår tillbaks. De tillverkare som kallat sina bilar för ”miljövänliga” eller sina elbilar för ”utsläppsfria” har anmälts och dömts av Konsumentombudsmannen. Också miljöbilar – till och med elbilar – har utsläpp, därför är det alltid bäst att låta bilen stå om det går.

Mattias Goldmann

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *