Adda vill addera värde och nytta

Namnbytet är klart.  SKL Kommentus heter numera Adda.
– Namnvalet bygger på en önskan om ett enkelt och tydligt namn som kan associeras till syftet med hela verksamheten: att addera värde och nytta till våra kunder i offentlig sektor, förklarar Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på Adda (f.d. SKL Kommentus).

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor till henne med anledning av namnbytet, men även om diskussionerna kring molntjänster och ökade krav på hållbara inköp. Eva-Lotta Löwstedt Lundell kommer även att medverka som PROFIL i nr 2 / 2021 av OFFENTLIGA AFFÄRER med utgivning i slutet maj/början juni.


Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd Adda.

– Vi har länge sett behovet av ett nytt namn för att förtydliga hur våra affärsområden hänger ihop och bättre kunna visa kunderna hur de kan nyttja vår gemensamma potential och samlade erbjudande. När dessutom vår ägare Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, blev Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tyckte vi att det var dags att initiera namnbytet, berättar Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

Namnet speglar visionen
– Namnet ska spegla vår vision att vara offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner. Pandemin har visat hur sårbart samhället är när det gäller försörjningsberedskap. Vårt mål, att bidra till att trygga Sveriges tillgång till varor, tjänster och kompetens, blir mot bakgrund av det senaste året ännu viktigare, konstaterar Eva-Lotta.

Adda beslöt för en tid sedan att utesluta Tunstall i två aktuella upphandlingar inom trygghetslarm och trygghetsskapande teknik. I oktober drabbades Tunstalls trygghetslarm av stora problem med framförallt långa svarstider i larmmottagningen vilket fick allvarliga konsekvenser för kommuner och brukare. Därför startade Inköpscentralen i höstas en utredning av Tunstall i syfte att klarlägga om händelserna utgjorde avtalsbrott, samt om Tunstall kunde visa sig pålitligt som framtida ramavtalsleverantör.

Inget nytt avtal med Microsoft
I slutet av april löpte Adda Inköpscentrals och Kammarkollegiets volymavtal med Microsoft ut. Då Adda Inköpscentral anser att villkoren i det nya avtalet inte möter behovet i offentlig sektor väljer vi att inte teckna nya volymavtal, skriver man på sin sajt.

Adda Inköpscentral anser att Microsoft inte presenterat gångbara villkor utifrån offentlig sektors förutsättningar och behov. En stor fråga för oss har varit Microsofts hantering av personuppgifter. Tyvärr har förhandlingarna inte inneburit att personuppgiftshanteringen kunnat regleras eller klarläggas för att underlätta för kommuner och regioner att fullfölja sina skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen, heter det på hemsidan.

Här följer OFFENTLIGA AFFÄRERS intervju med Eva-Lotta Löwstedt Lundell, genomförd via e-post. (Den kommande intervjun i den tryckta tidningen är gjord live via Zoom).

Adda är i hetluften nu: namnbyte, beslut om att utesluta en leverantör i två aktuella upphandlingar inom trygghetslarm och trygghetsskapande teknik, samt beslut om att inte teckna nya volymavtal med Microsoft. Hur kaxiga vågar ni vara?

– För oss handlar det inte om att våga vara kaxiga eller inte utan att ta ansvar för det uppdrag vi har på Adda och att agera i enlighet med det. Det gäller oavsett vem vi har på andra sidan bordet och vilka beslut det gäller att fatta. Självklart föregås de ställningstagande vi gör av analyser och överväganden, så även i dessa fall. Vi känner oss trygga med besluten och kan stå för dem, även om vi självklart är medvetna om att de kan skapa en del bekymmer. Men jag hoppas att både våra kunder och leverantörer uppfattar att vi är professionella i vårt agerande och att vi gör det vi förväntas göra.

Hur tacklar Adda problematiken kring lagring av data i molnet mot bakgrund av bland annat hantering av personuppgifter?

– Molntjänster spelar en viktig roll för kommuner och regioner och vi arbetar nära vår ägare SKR och systerbolag Inera för att hitta en konstruktiv väg framåt. Vi kan inte förändra rättsläget och det är viktigt att användningen sker på ett så säkert sätt som möjligt. Vår strategi är därför att öka möjligheterna för kommuner och regioner att fullgöra sina skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Vi vill minska riskerna för SKR:s medlemmar, vilket inkluderar att medborgarna ska känna sig trygga med var och hur deras personuppgifter behandlas. I strategin ingår därför att bredda leverantörsbasen och öka antalet strategiska samarbetspartners.

Har du någon kommentar kring de krav på mer hållbara inköp som framfördes i en debattartikel i Aftonbladet 5/5 och som vi följde upp samma dag med kommentarer av Veronica Magnusson, Vision? Berör kraven Addas verksamhet och i så fall hur?

– Frågan spänner över ett stort område och är svår att besvara kortfattat, man jag vill ändå hävda att Adda har kommit väldigt långt med att arbeta systematiskt med hållbarhet i ett brett perspektiv. Det innebär att vi arbetar hårt för att våra ramavtal och dynamiska inköpssystem bidrar till att upphandlande myndigheter kan möta målen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

– Vi utvecklar våra avtal hela tiden så att vi kan erbjuda ett attraktivt sortiment av produkter och tjänster med en hög nivå av hållbarhet, anpassat till ett framtida cirkulärt samhälle. Cirkulära möbelflöden är ett sådant exempel. Vi analyserar och ställer krav utifrån alla relevanta hållbarhetsaspekter, parallellt med uppföljning av de krav vi ställer. Det sker genom egenrapportering, dokumentgranskning, enkäter och intervjuer, mätningar och analyser, leverantörsmöten, kontorsrevisioner, fabriksrevisioner och platsbesök.

– Våra kunder ska kunna räkna med att hållbarhetsarbetet ligger högt på agendan och se att de investeringar vi gör inom området ger resultat även för dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *