Äntligen en medborgar­hubb?

Citizen eHub är en plattform där myndigheter, organisationer och företag ska kunna erbjuda sina e-tjänster i ett och samma gränssnitt. Projektet som får finansieringsstöd från Vinnova bedrivs hos Fujitsu. Men tyvärr får vi vänta till tidigast 2014 på resultatet.

För användarna kommer Citizen eHub erbjuda en enkel inloggning till alla möjliga tjänster som man själv väljer efter behov, till exempel att anmäla sjukdagar till Försäkringskassan, boka tid hos tandläkaren, köpa teaterbiljetter eller se veckans skolmatsedel – beroende på vilka aktörer som har anslutit sina tjänster.

– Just nu är vi inne i en utvecklingsperiod som handlar om att ta fram ett säkert och attraktivt gränssnitt för användaren. Vi utvecklar detta för flera olika format, för smartphones, paddor och en portal för webbläsare, säger Urban Bertling, projektansvarig på Fujitsu.

Tre miljoner invånare
Projektet har fått anslag från Vinnova bedrivs parallellt i Sverige, Island och Estland. Totalt kan Citizen eHub komma att omfatta tre miljoner invånare. Ett antal svenska kommuner har anmält intresse för att delta i utvecklingen.
En första full integration har gjorts för att se att alla komponenter samverkar.

– Vi är en bra bit på väg men vi har gott om tid, projektet löper på under hela nästa år och ska vara klart 2014, säger Urban Bertling.

Känner ni ingen tidspress?

– Jo, vi hade helst sett att det skulle vara klart i morgon, att bara trycka på en knapp. Vi följer hela tiden utvecklingen och ser till att anpassa till eventuellt nya format som dyker upp. Men vi använder oss av befintliga öppna standarder för hur man ska kommunicera, vilket gör det enklare. Samtidigt ser vi att utvecklingen i den offentliga världen inte går lika snabbt, så vi håller ett jämförbart lagom tempo.

Finns det andra liknande plattformar, från andra aktörer?

– Inte som vi känner till. Det finns liknande hubbar, när det gäller att till exempel samla all världens tidningar eller alla radiokanaler. Vi vill bygga en hubb där medborgarna kan nå alla de e-tjänster de efterfrågar med en säker inloggning, säger Urban Bertling.

Hur löser ni mobil inloggning?

– I Sverige använder vi lösningen för mobilt bank-id, men marknaden kommer säkert med fler alternativ. I Estland är förutsättningarna bättre, de har kommit längre än vi. Där har alla samma nationella e-id vilket gör det lite enklare att utveckla gränssnittet.

Synka sin familj
Hubben ska vara konfigurerbar för användarna, så att man kan göra sitt eget urval av tjänster och även synka med sin egen kalender. Det ska vara möjligt att skapa egna grupper, och till exempel kunna synka sin kalender med vissa utvalda personer, som sin familj.

– Hubben är även tänkt fungera ihop med sociala media, det ska till exempel vara möjligt att använda sin Facebook-inloggning om man skulle vilja det. Nu är det ju inte alla e-tjänster som kommer att fungera med Facebook-inloggning dock, myndigheterna accepterar till exempel inte det.

Blir det enkelt för leverantörer att ansluta e-tjänster?

– Ja, eftersom vi bygger enligt gemensamma standarder blir det enkelt.

De som är tänkt ska lägga sina tjänster här – hur intresserade är de?

– Det blir ett uppdrag för förvaltningen av Citizen eHub – i respektive land är det tänkt att en central organisation ska hantera förvaltningen. I dagsläget finns det ingen tydlig sådan organisation i Sverige, det finns det däremot i Estland och Island. Men det pågår en diskussion om att etablera en sådan myndighet, alternativt lägga ett sådant uppdrag på en befintlig myndighet. Jag vet att till exempel Sveriges Kommuner och Landsting driver denna fråga, säger Urban Bertling.

Pilot nästa år
Av de svenska kommunerna är det framförallt Stockholms stad som är aktiv partner i utvecklingsprojektet. Ytterligare ett antal kommuner har visat intresse.

– Vi räknar med att ha ett antal tjänster igång i en pilot i början av nästa år. Den ska testas på en rätt så stor målgrupp och det kan ju framförallt Stockholm erbjuda, säger Urban Bertling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *