Är hyrläkare räddningen för en sjukvård i kris?

Alltfler vårdcentraler bemannas idag med så kallade stafettläkare. En anledning till att läkare och sjuksköterskor väljer att jobba på bemanningsföretag är att lönerna ofta är betydligt högre.

Det finns många bemanningsföretag som har verksamhet inom vården. Många läkare och sjuksköterskor väljer att arbeta inom sjukvården via ett bemanningsföretag.

Skenande kostnader och oseriösa aktörer har uppmärksammats i medierna de senaste åren. Bland annat i tv-programmet Uppdrag Granskning. Att förbjuda stafettläkare löser möjligen ett problem, nämligen det problem som finns med stafettläkare med tveksam kunskap.

Men det finns också goda möjligheter till kvalitetssäkring av den inhyrda sjukvårdspersonalen. Här har de seriösa aktörerna en viktig roll att fylla. Inte minst för sin egen skull. Faktum kvarstår att den svenska läkarkåren står inför stora pensionsavgångar under de kommande åren, vilket kommer att slå särskilt hårt mot specialistläkarna. Redan i dag är efterfrågan på läkare större än tillgången, enligt Socialstyrelsens bedömning.

Från år 2015 kommer det att saknas drygt 4 000 läkare enligt Läkarförbundets prognos. Det är allvarliga signaler som kräver åtgärder redan nu då utbildningstiden för en läkare är över fem år.

Pensionering innebär dock inte att läkarna förlorar sin kompetens över en natt och flera äldre läkare kan ha möjlighet att rycka in som hyrläkare under kortare perioder. Men det löser ju inte problemet långsiktigt.

Tillgång och efterfrågan
Läkare som arbetar som stafettläkare får en högre lön eftersom de rycker in vid behov och på uppdrag av privata vårdföretag. Dessutom finns inte så många läkare som kan rycka in för att täcka det ständiga behov som finns inom primärvården. Och när det finns brist på kompetens på en marknad, ja, då ökar priset.

Så företagen som anlitar läkare för att jobba på vårdcentraler drivna av landsting till exempel har mycket högre kostnader än landstingen främst i form av lön till läkarna.

En nyligen legitimerad läkare som väljer att jobba på ett bemanningsföretag istället för på ett sjukhus kan ibland tjäna mer än överläkaren som jobbar fast på den vårdcentral som han eller hon är uthyrd till.

Många sjuksköterskor väljer också att jobba på bemanningsföretag i Norge där lönen ibland kan vara tre gånger så hög som för motsvarande jobb i Sverige.

Det betyder inte att det finns skillnader i kompetens mellan läkare anställda av landsting eller av (seriösa) privata läkaruthyrningsföretag. Det är snarare ett uttryck för bristen på läkare som kan fylla det stora behovet för bra sjukvård till befolkningen. Hyrläkare är allt som oftast räddningen för en verksamhet som går på knäna på grund av för hög patientbelastning och för få fasta läkare. Alternativet skulle kanske vara att helt stå utan läkare, med obefintlig primärvård i vissa delar av landet som följd.

Fördelarna för ledningen
Garanterad läkarnärvaro utan några övriga förpliktelser. Ingen ledig tid för komp eller administration eller andra uppdrag. Ingen kostnad för fortbildning. Stafettläkare är också mindre “besvärliga” eftersom de saknar möjligheter att påverka verksamhetens innehåll och riktning.

Faran med stafettläkare är till och med att man från ledningshåll kan haverera en fungerande verksamhet på grund av olika meningsskiljaktigheter avseende arbetsmiljö, lön eller rentav prestigelåsningar där tidigare budgettak plötsligt inte är något hinder.
Men en framtid där läkare reduceras till medicinska konsulter är inte till sjukvårdens fördel varken ekonomiskt eller medicinskt.

Arne Öster

0 thoughts on “Är hyrläkare räddningen för en sjukvård i kris?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *