Är LOU förenlig med kommunal­lagen?

Per Mattsson, inköpschef på Södersjukhuset ifrågasätter lagen om offentlig upphandling, LOU, och efterfrågar en jämförelse med övriga EU-länders tillämpning.

Jag har tidigare skrivit om LOU – dess brister framför allt men även om dess fördelar. Jag vill nu fortsätta denna diskussion för jag tycker att det är mycket viktigt att det förs en debatt om hur vi ska kunna hantera lagen i det dagliga arbetet.

Kommentarer jag fick på förra inlägget från en inköpschef inom det privata näringslivet var att det är en allmänt känd sanning att prisläget inom kommuner och landsting är högre än det borde vara, leverantörerna vet att de inte behöver lägga lägsta pris eftersom de vet att det inte blir någon förhandling efter slutförd upphandling.

Lagen är ju sedan i somras ännu skarpare och vi stora organisationer känner en viss oro hur vi ska hantera den med de begränsade resurser vi har och där det inte är acceptabelt att kräva mer pengar för administration när vi har en sjukvård som kräver mer och mer resurser.

Vi kan jobba med förnyad konkurrensutsättning, men det blir administrativt omöjligt i de flesta fall då vi har stora och komplexa avtal och administrationen att ändra i inköpssystem, med streckkoder, förråd, med mera, skulle bli så kostsam att det inte skulle vara lönsamt.

Även ur patientsäkerhetssynpunkt kan man ifrågasätta byte av produkter allt för ofta då olika produkter ofta kräver lite olika handhavanden.

Ett aktuellt exempel på lagens otillräcklighet är upphandlingen av tunnelbanetåg i Stockholm som tvingade avbrytas. I stället för att man justerar i upphandlingen och förhandlar om så att vi kan köpa tåg till acceptabelt pris kommer hela upphandlingen bli två år försenad med försämrad kollektivtrafik för medborgarna i Stockholm som reslutat. Jag tycker det är så otroligt korkat att det inte finns ord för det.

Jag vet att Anders Wijkman gör en utredning och jag hoppas att han nu lyssnar på verksamheterna som lyder under LOU.

Jag vill betona att jag absolut inte vill ta bort LOU men jag vill att den ska tillåta affärsmässighet så att vi kan skapa mer resurser för att bedriva vård.

Jag skulle även vilja se en jämförelse med hur lagen tillämpas i övriga EU-länder. Har de också ett tak för direktupphandlingar på 288 000 kronor, vilket är 0,0003 procent av Södersjukhusets omsättning?

Stockholms läns landsting upphandlar för 48 miljarder kronor per år – är det då rimligt med en direktupphandlingsgräns på 288 000 kronor? Det finns ett uttryck som heter sila mygg och svälja kameler vilket jag tycker är mycket träffande.

Slutligen har jag även en fundering som jag hoppas att man tänker över. Kommunallagen föreskriver god ekonomisk hushållning vilket innebär att vi ska förvalta medborgarnas skattemedel bäst möjligt.

En undran, om jag ser att jag kan förhandla ner priset i slutet av en upphandling så följer jag det som Kommunallagen föreskriver och jag tycker att detta borde vara det bästa för skattebetalarna. Det samma gäller under en avtalsperiod om jag ser att jag kan förhandla ner priserna. Vilken av lagarna gäller?

Per Mattsson
Inköpschef
Södersjukhuset AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *