Är vi redo för den mobila revolutionen?

När eFörvaltningsdagarna är över, är ni beredda på nästa fas av den mobila revolutionen? Ni tycker ni har en fin mobilsajt, appar för iPhone, iPad och Android? Okej, men hur ser då era tjänster ut för det uppkopplade huset, den uppkopplade bilen – ja, för e-medborgarnas nya mobila livsstil?

Låt oss få perspektiv på den mobila revolutionen.
• Den första fasen kan vi kalla ”Conneting People” – för att låna orden från Nokias mission, företaget som för inte så många år sedan ”ägde” mobilen, men som sedan dess tappat rejält och nyligen såldes till Microsoft för en spottstyver.

Vi har nu fler mobila uppkopplingar – över 7 miljarder – än det finns människor på jorden. Och andelen nya mobilabonnenter växer fyra gånger snabbare än antalet människor.

Så den första fasen kan sägas vara avslutad.
• Nästa fas kan vi kalla ”Connectiong people to the Internet” med hjälp av en mobiltelefon. Den här fasen inleddes av Apple, även om deras mäktiga imperium visar tendenser till nergång.

Trots en snabb tillväxt har inte fler än 1,6 miljarder människor tillgång till mobilt bredband. Och bara upp mot 2,5 miljarder människor är ännu uppkopplade mot internet, det vill säga lite mer än en tredjedel av jordens befolkning.

Det är värt att tänka på för att förstå vilka förändringar vi har framför oss.
Men med den explosionsartade tillväxten av så kallade smartphones – nästan en halv miljard nya, ständigt smartare telefoner sälj varje år – kommer vi snart att vara igenom även den andra fasen.
• Vi närmar oss nu den tredje fasen av den mobila revolutionen – när ALLT blir uppkopplat.

”Idag är de allra flesta uppkopplade terminaler mobiltelefoner, men i framtiden kommer andra typer av uppkopplade konsumentprodukter, bilar och maskiner att dominera det uppkopplade samhället”, förklarar Michael O´Hara, marknadsdirektör på GSMA, mobiloperatörernas världsorganisation.

Ericsson förutspår att vi 2020 kommer att ha uppemot 50 miljarder uppkopplade terminaler i världen – vilket skulle motsvara mer än fem uppkopplingar per person i världen. Andra undersökningar, från exempelvis Machina Research och GSMA, uppskattar antalet uppkopplade terminaler till 24 miljarder 2020. Siffrorna varierar, men trenden är den samma.
”Kanske det mest omvälvande är hur mobilerna kommer att förändra andra industrier framöver, som utbildning, sjukvård, transport, betalningar och andra transaktioner”, säger Anne Bouverot, chef för GSMA.

Vi kommer att tvingas omdefiniera begreppet mobilindustrin, när helt nya sektorer av samhället blir mobila.
Några exempel:

• Nya affärsmodeller för bilindustrin: Med mobilens möjligheter att söka upp och kunna starta bilar utan traditionella nycklar, kommer andra alternativ till att äga en bil att öka.

• Smarta mätare: Machina Research beräknar att antalet smarta mätare kommer att öka från ca 130 miljoner 2011 till 1,5 miljard 2020. Det skulle betyda avsevärda energibesparingar. Försök har visat att de som installerar smarta mätare minskar sin energikonsumtion med mellan 3 och 13 procent.

• Trafik: Uppkopplade parkeringsplatser kan minska trafiken avsevärt. Undersökningar har visat att 5-10 procent av trafiken i större städer – och upp till 60 procent på mindre gator – är fordon som letar efter en parkeringsplats.

Utan tvekan är detta en av de viktigaste mobila trenderna. För när allt – inte bara mobilerna – är uppkopplat hela tiden, kommer mycket att förändras. Igen.

Otto Sjöberg, VD, Media(r)evolution

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *