I pipeline hos Konkurrens­verket

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom talade vid Konkurrensrättsform i veckan och tog bland annat upp vilka ärenden som är aktuella framöver.

Högt upp på årets prioritetslista står att utveckla de nya verktyg Konkurrensverket fått.

– Jag tänker då särskilt på den nya regeln i konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och möjligheten att använda rättsmedel och få upphandlingsskadeavgift utdömd mot otillåtna offentliga upphandlingar, sa Dan Sjöblom under sitt tal.

Inom båda dessa rättsområden har man en god pipeline av ärenden på väg mot domstol för praxisbildning. Ambitionen är att i enlighet med Konkurrensverkets generella prioriteringpolicy särskilt fokusera på sådana ärenden som kan åskådliggöra viktiga principfrågor, samt att välja att driva ärenden på ett sätt som även ger god effekt för en bredare grupp av intressenter.

– På upphandlingsområdet kommer vi i närtid sannolikt att väcka talan i ett flertal ärenden och begära att domstolen dömer ut upphandlingsskadeavgift. Detta är ett helt nytt instrument i vår verktygslåda för att komma tillrätta med konkurrensproblem, sa Dan Sjöblom.

Myndigheter och kommuner ska, enligt huvudregeln, alltid annonsera öppet om planerade inköp av varor och tjänster. Detta för att garantera att inköpen sker i konkurrens.

– Ett exempel på ärenden som jag ser att vi kan komma att ta till domstol inom kort är Akademiska Hus byggnation av lokaler i Uppsala. Ett annat sannolikt ärende under våren är Migrationsverkets byggnation av förvar. Min prognos är att vi när året är slut kommer att ha haft möjlighet att bidra till rättsutvecklingen genom att föra talan i uppemot ett tiotal upphandlingsärenden av principiell karaktär, sa Dan Sjöblom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *