AI- Vad driver utvecklingen och hur drar vi nytta av den

AI kommer allt starkare att påverka medborgarnas liv, arbetsuppgifter och hur vi organiserar oss i framtiden. Utvecklingen är ett faktum vare sig vi vill eller inte, men vart är vi på väg? Vad driver utvecklingen? Vad finns tillgängligt för dig att använda redan idag, vad kommer att finnas tillgängligt om 10 år? Hur kan det offentliga Sverige, dess medborgare, företag och organisationer dra nytta av utvecklingen och de möjligheter som erbjuds? Hur hanteras de negativa effekterna?
Anders Hall, Utvecklingsschef, Nationella Operativa Avdelningen, Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef för Microsoft, Ted Schönbeck, Teknisk chef, Google, 
Mats Lewan, futurist, journalist och forskningsanalytiker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.