Airport City Stockholm till The Airport Cities Conference & Exhibition

Under Airport Cities World Conference & Exhibition 2013 presenterar Airport City Stockholm Sveriges första riktiga flygplatsstad och sätter därmed Sverige och Stockholm Arlanda Airport på världskartan för flygplatsstäder. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadskärna och konkurrenskraftiga arbetsområden, med övriga världen på gångavstånd.

The Airport Cities World Conference & Exhibition (ACE) är en av de främsta internationella mässorna för flygplatsstäder och lockar intressenter från hela världen. Mässan berör utveckling av flygplatsstäder, som utöver sin funktion som transportcentra också blir affärs- och turistmål i sig själva, i linje med visionen om Airport City Stockholm – En levande stad, närmare världen. Airport City Stockholm erbjuder med sitt exceptionella läge och urbana stadskvalitéer företag, besökare och resenärer något världsunikt. För att bygga framtidens flygplatsstad har Airport City Stockholm tagit fram en stadsbyggnadsstrategi som Kristina Alvendal, vd Airport City Stockholm, presenterar på plats i Sydafrika, två dagar i april 2013.

Tillväxt
– Flygplatsstäder skapar tillväxt i en allt mer globaliserad värld. Airport City Stockholms unika stadsbyggnadsstrategi omvandlar området runt Stockholm Arlanda Airport till en attraktiv destination där människan är i centrum. Till skillnad från andra flygplatsstäder bygger vi en urban miljö som skapar attraktivitet och efterfrågan. Jag ser fram emot att presentera Airport City Stockholm i ett internationellt sammanhang och jag är övertygad om att vår vision kan locka nya etableringar till Stockholmsregionen, säger Kristina Alvendal,

Utvecklingsprojektet drivs gemensamt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding – ett partnerskap mellan stat, kommun och det privata. Airport City Stockholm sysselsätter i dag drygt 20 000 personer och visionen är att dubblera antalet arbetstillfällen till närmare 50 000 år 2030. Flygplatsstaden erbjuder successivt en allt mer tilltalande, internationellt färgad mix av affärer, logistik och transporter. Området, på mer än 800 hektar, kommer att fortsätta fokusera på forskning, utveckling och testverksamhet, utbildning och konferenser, restauranger och shopping samt vila och rekreation.

Källa: Airport City Stockholm

FAKTA
Om Airport City Stockholm:
Airport City Stockholm – En levande stad, närmare världen. Airport City Stockholm är ett samarbete mellan Swedavia – som äger, driver och utvecklar elva flygplatser i Sverige – Sigtuna kommun – Airport City Stockholms hemkommun – samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Sveriges första riktiga flygplatsstad är en modern flygplatsstad, med en levande stadskärna och konkurrenskraftiga arbetsområden på gångavstånd från övriga världen. Med skicklighet och kompetens bygger Airport City Stockholm en världsledande plats med hållbarhet och utveckling i fokus.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *