Akademiska Hus motsätter sig LOU

Det statliga bolaget Akademiska Hus hävdar att man inte kan räknas som en upphandlande myndighet, och därmed inte lyder under lagen om offentlig upphandling.

Akademiska Hus har nu lämnat in ett yttrande till förvaltningsrätten gällande Konkurrensverkets ansökan om så kallad upphandlingsskadeavgift mot Akademiska Hus. Ärendet gäller en generalentreprenad i samverkan av Veterinär och husdjurscentrum i Uppsala. Bakgrunden är att Konkurrensverket anser att Akademiska Hus som statligt bolag ska omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Vi motsätter oss att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet. Akademiska Hus är en av drygt 30 större aktörer som hyr ut lokaler till universitet och lärosäten i Sverige och vi verkar på en konkurrensutsatt marknad. Därför ska Akademiska Hus inte omfattas av LOU, säger Anette Henriksson, vd och koncernchef för Akademiska Hus.

Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket möjlighet att sanktionera sina beslut i upphandlingsärenden genom att ansöka om så kallad upphandlingsskadeavgift hos förvaltningsrätten.

– Det är bra att frågan prövas om Akademiska Hus ska omfattas av LOU eller inte. Sedan bolaget bildades 1993 har vi haft långtgående regler och rutiner för upphandlingar, men inte omfattats av LOU. Mot bakgrund av Konkurrensverkets bedömning har vi förväntat oss en juridisk process och ser nu fram emot att få klarhet i vad som ska gälla framöver, säger Carolin Åberg Sjöqvist, bolagsjurist på Akademiska Hus.

En eventuell upphandlingsskadeavgift betalas in till staten och får inte överstiga tio procent av upphandlingsbeloppet eller maxbeloppet 10 miljoner kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *