Alla landsting får del av kö­miljarden

Samtliga landsting har under 2011 klarat att uppfylla något av kriterierna och får därmed del av det gångna årets kömiljard. Men det finns variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna.

Kömiljarden är ett stimulansbidrag som staten delar ut till de landsting som kortar sina vårdköer. Kriterierna för att få del av Kömiljarden fastslås i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Landstinget i Halland har för 2011 uppvisat bäst resultat. Där har mer än 70 procent av patienterna fått vård inom de uppsatta tidsramarna under årets alla månader vilket har gett landstinget ett tillskott på 178 miljoner kronor. Även Västra Götalandsregionen har klarat samtliga uppställda krav och får 205 miljarder kronor.

Sörmlands läns landsting har i år endast fått fyra miljoner kronor av medlen, att jämföra med de 20 miljoner kronor man fick för 2010. Till Sveriges Radio uppger landstingspolitikern Thomas af Bjur att en bidragande orsak till det försämrade resultatet har varit landstingets svårigheter att rekrytera operationssköterskor och kirurger.

För att få del av pengarna från Kömiljarden 2011 måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna fått vård inom de tidsramar som fastslagits i överenskommelsen.

För 2011 års kömiljard har landstingen varit tvungna att klara av att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Klarar landstingen att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting fattade i december 2011 en överenskommelse för 2012 års kömiljard. En särskild tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa, som omfattar sammanlagt 214 miljoner kronor, ingår i årets överenskommelse, utöver Kömiljarden.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *