”Allmännyttan ger missvisande bild av LOU”

– Vi tycker att det är olyckligt att Allmännyttan i sin opinionsbildning sprider en missvisande och ensidigt negativ bild av en viktig samhällsfråga. Allmännyttan riskerar att slänga ut barnet med badvattnet.

Det framhåller Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, apropå den opinionsbildning som Allmännyttan bedriver gentemot lagen om offentlig upphandling. Hennes kritik framförs på DN Debatt 17/6.

Inger Ek, generaldirektör,
Upphandlingsmyndigheten.

Förutom att Allmännyttans bild av offentlig upphandling i opinionsbildningen är missvisande så ger de inte heller någon förklaring till varför regelverket finns, menar Inger Ek. 

”Blir opegripligt”

– För allmänheten, och andra som tar del av kommunikationen, blir den offentliga upphandlingen obegriplig. Men det finns mycket goda skäl till att regelverket finns.

– Vi är medvetna om att den offentliga upphandlingen inte saknar utmaningar. Om de offentliga upphandlingarna hanterades mer effektivt skulle våra gemensamma resurser räcka till mer samhällsnytta. Vi välkomnar därför att offentlig upphandling debatteras av såväl näringslivet som det offentliga, fastslår generaldirektören.

Enligt Upphandling24 håller Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrenserket, med om Inger Eks kritik:
– Uppfattningen att det skulle finnas en motsättning mellan att tillämpa LOU och göra goda affärer är enligt min mening felaktig. Som Upphandlingsmyndigheten framhåller är dessutom syftet med lagen att skydda marknaderna mot bland annat osund konkurrens och korruption. Det handlar ytterst om att våra skattemedel ska hanteras på rätt sätt. Det perspektivet får inte bortses från, säger han i en kommentar till Upphandling24.

OA rapporterade 2021

Redan för ett år sedan rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER om detta då Byggherrerådet, knutet till allmännyttan som organiserar kommunalt ägda bostadsbolag, krävde slopat krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta i ett utspel inför ett digitalt Almedalen 2021.

– LOU har en negativ företagsekonomisk påverkan på allmännyttan. En effekt som uppskattas uppgå till cirka 10 procent, uppgav i juli i fjol, Fredrik Törnqvist, ordförande i Byggherrerådet och vd i Stångåstaden, för OFFENTLIGA AFFÄRER. Han hävdade även att LOU snedvrider konkurrensen.

”Konkurrensen snedvrids”

På vår fråga om på vilket sätt konkurrensen är snedvriden svarade Fredrik Törnqvist:
– Byggtiden är väsentligt längre för allmännyttan jämfört med privata byggherrar. Det är tydligt att upphandlingsreglerna innebär att konkurrensen snedvrids till allmännyttans nackdel. Upphandlingskraven riskerar också att onödig tid och kraft läggs på att skapa upphandlingsunderlag som uppfyller alla krav på formalia, i stället för att genomföra en så bra upphandling som möjligt. Upphandlingsförfarandet och eventuella överprövningar av tilldelningsbesluten kan också medföra uppskjuten byggstart, vilket försenar och är kostnadsdrivande.

Får stöd av utredning

Ett av kraven i betänkandet från Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning som lades fram i mars 2022 är att de allmännyttiga bostadsföretagen inte längre ska behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling. Utredaren Karolina Skog menade att allmännyttan kunnat visa för utredningen att LOU ger högre kostnader och nackdelar jämfört med privata konkurrenter.

– Det här är ett problem som jag tycker ska rättas till och föreslår därför en förändrad lag om offentlig upphandling som kommer innebära att de allmännyttiga bolagen inte behöver rätta sig efter detaljerade regler i den lagen, förklarade utredaren enligt Upphandling24.

One thought on “”Allmännyttan ger missvisande bild av LOU”

 1. Ursäkta mig men jag undrar vad rubriken på denna artikel menar?
  Där skriver ni att ”Allmännyttan ger missvisande bild av LOU” men inne i artikeln skriver ni vad allmännyttan har kommit fram till gällande fördyrande kostnader, överklaganden och förlängda byggtider för allmännyttan. Artikeln ser ut att först stödja bl a Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek men ger vid en genomläsning förståelse för hur det fungerar ute i praktiken på allmännyttans bolag.
  Har förståelse för att personal som arbetar för myndigheter inte alltid är förankrade i hur det fungerar utanför myndigheten. Upphandlingsmyndighetens regelverk är inte den enda instansen som har försvårat arbetet för fastighetsbolag.
  Som ni skriver är syftet med lagen att skydda marknaderna mot bland annat osund konkurrens och korruption och det skrivna ordet är en sak. Hur det förhåller sig i praktiken är en annan.
  Jag tror ni förstår min inställning till LOU i allmännyttan och en del andra offentliga upphandlingar.
  Tack för ordet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *