Allt fler väljer vårdinformation på webben

Tryggare patienter, rätt vårdnivå, kortare kötider på vårdcentralerna, minskade kostnader och lättillgänglighet är några fördelar med nya vårdformer på nätet.

Under de kommande tre åren satsas cirka 1 miljard kronor på utveckling och förvaltning av nationella e-lösningar för vård och hälsa. 90 procent av satsningen levereras av Inera, tidigare Sjukvårdsrådgivningen, som idag driver ett tjugotal olika nationella projekt och tjänster som alla är avgörande för att nå visionen om en effektiv, bra och säker vård. Inera som ägs gemensamt av alla landsting och regioner får uppdragen från Center för e-hälsa i samverkan och SKL.

Informationstjänster för alla
1177 är numera telefonnumret och namnet på hemsidan dit man söker sig för att få sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Två miljoner besök på 1177.se varje månad visar att det är en populär sida och att informationen behövs. Sjukvårdsrådgivningen svarar på frågor, bedömer personens behov av vård, ger råd eller hänvisar till andra vårdinstanser. Men allt fler tjänster blir elektroniska och tillgängliga dygnet runt.

− Vi ser en trend att allt fler tjänster efterfrågas på nätet. Till exempel finns det KBT (kognitiv beteendeterapi) på nätet eller andra populära tjänster som beställning av klamydiatest, säger Ellen Hyttsten, vd på Inera.
När det gäller 1177 är det landstingen själva som bedriver rådgivningen men Inera tillhandahåller beslutsstödet, utbildar i stödet och i samtalsprocessen samt upphandlar telefoni och teknik för alla sjukvårdsrådgivningar i landet. Kvalitetsuppföljning är också ett viktigt element i arbetet då telefonisystemet och rådgivningsstödet genererar statistik på olika nivåer som ger möjlighet till säker uppföljning av verksamheten.

Unga väljer nätet
Ungdomsmottagningens nationella webbplats UMO.se hade ungefär 1 miljon unika besökare under 2009. UMO är en webbsida om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år där man kan ställa anonyma frågor och få ett personligt svar av en barnmorska, psykolog, läkare, kurator, dietist eller sjuksköterska.

− Allt material som publiceras på UMO, men även 1177, granskas i flera led för att säkerställa informationen, förklarar Ellen Hyttsten. Efter att texterna godkänts av experterna redigeras de av redaktörerna för att de ska bli lättlästa. Ett 40-tal unga mellan 13 och 25 år från olika delar av landet med olika bakgrund, erfarenheter och intressen får sedan tycka till om utseende och funktioner gällande UMO.
− Panikknappen på sidan är till för att snabbt ta sig därifrån om man inte vill av olika skäl visa för någon att man är inne på sidan.

Vårdhandbok och läkemedel
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg som finns lättillgänglig på nätet och som används av personal inom vård och omsorg i hela landet. Handboken innehåller metoder, praktiska råd och anvisningar som stöd i det dagliga vårdarbetet.

En annan webbaserad tjänst på framfart är SIL, Svensk Informationsdatabas för Läkemedel, som kvalitetssäkrar aktuell läkemedelsinformation. Ett urval av SILs läkemedelsinformation finns redan tillgängligt sedan 2007 via SIL online som har utformats i väntan på att SIL ska bli tillgängligt via samtliga journalsystem. Men tjänsten ska även kunna brukas av de förskrivare som inte arbetar i ett datoriserat journalsystem.

Patientsäkerhet
Patientdatalagen ska enligt socialstyrelsen öka patientsäkerheten och inflytandet för patienterna. Med lagen ställs krav på säkerhet, dokumentation och regler för sekretess och åtkomst men också att göra det möjligt för fler vårdgivare att lättare ta del av en patients journal. Föreskrifterna ställer krav på att vårdgivaren har en informationssäkerhetspolicy. HSA, som är en katalogtjänst som Inera tillhandahåller gör detta möjligt. Det går att via HSA administrera och enkelt ta fram uppgifter om landets alla vårdgivare och vilka vårdenheter som tillhör dessa, ta fram uppgifter om respektive organisations verksamhetschefer samt medarbetares uppdrag.

Vårdinformation på nätet
1177.se – sjukvårdsrådgivning dygnet runt
UMO.se – ungdomsmottagningen
Vårdhandboken.se – Handbok för hälso- och sjukvård
silinfo.se – Svensk Informationsdatabas för Läkemedel

Av: Stina Rangmar

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *