Allt om Kommuninvests obligationsprogram

Kommuninvest lanserar ett program för svenska kommunobligationer. Första emissionen är planerad till 28 oktober och väntas bli 15 miljarder kronor. Målet är att kunna ha hälften av sin totala upplåning i Sverige.

Under hösten sker de första emissionerna som innebär att ett nytt tillgångsslag – likvida kommunobligationer – skapas på den svenska räntemarknaden, i tillägg till statsobligationer och bostadsobligationer. Målet för Kommuninvest är att på så sätt, på sikt, kunna ha cirka hälften av sin totala upplåning i Sverige.

Vilka vänder ni er till med obligationsprogrammet?
− Vi vänder oss till alla slags investerare, både i Sverige och utlandet: räntefonder, obligationsfonder, försäkringsbolag, pensionsförvaltare, företagens- och bankernas treasuryportföljer och stiftelser. Även centralbanker runt om i världen är målgrupp, säger Anders Gånge, finanschef på Kommuninvest.

Vad vill investerarna ha?
− De tittar på kreditrisk i relation till avkastningen och graden av likviditet, det vill säga möjligheten att alltid kunna omsätta sina placeringar. Kommuninvest erbjuder en mycket låg kreditrisk, jämförbar med svenska staten, men med en högre avkastning. Finansinspektionen har bekräftat att värdepapper utgivna av Kommuninvest ska ges samma behandling som värdepapper utgivna eller garanterade av svenska staten.
− Vidare behövs det ett antal aktörer, så kallade market makers, som garanterar en marknad genom att alltid ställa köp- och säljpriser alla bankdagar under året. Programmet behöver också tillfredsställa investerarnas önskemål vad gäller index, bytes- och återköpsmöjligheter och att obligationerna kan användas för både marknadsrepor och till pantsättning hos riksbanken. Detta ger förutsättningar för god likviditet, säger Anders Gånge

Hur blir likviditeten?
− Det behövs också en tillräcklig volym av obligationer för att möjliggöra hög likviditet. Den 28 oktober lanserar vi obligationer till ett belopp av 15 miljarder kronor för att därefter kontinuerligt bygga upp volymen i programmet. Målet är att år 2015 ha ett utestående belopp på mellan 130 och 150 miljarder kronor. Vi har tecknat marketmaker-avtal med våra fem svenska relationsbanker, Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea och Danskebank.

Hur har intresset varit?
− Intresset är stort. Vi har gjort ett grundligt förarbete och samtalat med alla berörda intressenter. För att försäkra oss om att programmet blir framgångsrikt har vi varit lyhörda för alla synpunkter och krav och betat av dem punkt efter punkt. Nu är vi redo för emissionen.
− Vårt intryck är att vårt obligationsprogram fyller ett behov i marknaden och det handlar inte bara om att efterfrågan på trygga placeringar är fortsatt stor och att Kommuninvest är en attraktiv emittent. Under kommande år minskar statens upplåningsbehov och vårt benchmarkprogram kommer lägligt för att utbudet av värdepapper med bästa riskklass ska kunna vidmakthållas på en nivå som möter investerarnas placeringsbehov.

Innebär det här någon risk för era medlemskommuner?
− Nej, tvärtom. Vi har ett ökande upplåningsbehov eftersom antalet medlemmar ökar och de lägger allt fler av sina lån hos oss. Den här åtgärden minskar risken för oss i och med att vi tillför ännu ett upplåningsprogram och kan sprida riskerna, säger finanschef Anders Gånge.

FAKTA
Kommuninvests upplåningsprogram omfattar i första skedet 15 miljarder kronor och arrangör för emissionerna är Swedbank, som också agerar som emissionsinstitut och market maker tillsammans med Danske Bank, Handelsbanken, Nordea och SEB.
Kommuninvest ägs av drygt 250 svenska kommuner och landsting och erbjuder sina medlemmar finansiering, finansiell rådgivning, kunskapsutveckling och samverkan och har högsta möjliga kreditbetyg: AAA/Aaa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *