Allt fler anmälda mutbrott

Anmälningar om mutbrott ökar kraftigt. Om trenden fortsätter riskerar antalet att fördubblas jämfört med tidigare år. Men Helena Sundén, Institutet mot mutor (IMM), ser inte uteslutande negativt på att alltfler mutbrott anmäls.
Helena Sundén, IMM, säger till OFFENTLIGA AFFÄRER:
– Jag ser det som ett sundhetstecken att fler anmälningar görs i dag än tidigare. Det betyder att vi börjar få mer klart för oss vad som faktiskt är tillåtet. Vi får inte glömma bort att korruption är ett gift som sprider sig och som både skadar den sunda och fria konkurrensen på marknaden likaväl som förtroendet för våra verksamheter, både privata och offentliga.
Tidningen Dagens Samhälle (DS) beskriver problematiken i nr 25/2016. Kontakten mellan offentlig sektor och byggbranschen är överrepresenterad när det gäller mutbrott, enligt tidningen.
Tidigare har antalet anmälningar legat på cirka 100 om året, men om den stigande trenden fortsätter kan antalet anmälningar hamna på uppåt 200, uppger Charlotta Marténg, redaktör på tidningen Balans som utges av FAR, branschorganisation för redovisningskonsulter och -rådgivare.

Ökad medvetenhet
Helena Sundén ser ökningen som ett tecken på att det arbete som IMM systematiskt bedrivit under de senaste åren, med att öka medvetenheten om var gränsen går för vad som är tillåtet utifrån aspekten korruption, har fått ett brett genomslag.
– Att fler och fler inser vad som faller inom ramen för vad som ses som mutor och korruption innebär helt naturligt att fler ärenden också hamnar hos åklagarna på Riksenheten Mot Korruption. Det har funnits en stor naivitet. Men tjänster och gentjänster avtalsparter emellan vilka skulle kunna påverka beslutsfattande i en avtalsrelation är inte OK utifrån aspekten korruption, även om resonemangen fortfarande kan höras om att ”så har vi alltid gjort”, menar Helena Sundén.
Vänskapskorruption
Hon tillägger att den så kallade vänskapskorruptionen är en inarbetad del i vår kultur och något som vi behöver arbeta med för att öka tydligheten kring vad som är ett acceptabelt beteende i samhället.
– Att många av ärendena rör byggsektorn kan mycket väl vara en följd av allt det goda arbete som bedrivits inom sektorn de senaste åren. Inte minst genom att satsningen i form av Överenskommelsen för att förebygga mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg och fastighetssektorn, vilken undertecknats både av Sveriges Byggindustrier, flera av byggbolagen och SKL, har fått genomslag.
– Alla positiva initiativ som tas för att öka etiken leder helt naturligt till att fler ärenden också uppmärksammas och det i sig tycker jag att vi ska ta som ett tecken på att vi faktiskt är på väg åt rätt håll, avslutar Helena Sundén.
Upphandlad infrastruktur
Mutbrott är när någon i tjänsten tar emot, utlovas eller begär muta, för sig själv eller någon annan. Kommuner och landsting ligger i riskzonen, särskilt i samband med upphandlingar. En stor del av de cirka 700 miljarder kronor som offentlig sektor årligen köper för går till byggbranschen i form av vägprojekt och annan infrastruktur.
Flera seminarier tar upp frågan om korruption och mutor i Almedalen, Visby 2016, bland annat OFFENTLIGA AFFÄRER på tisdagen 5/7 kl. 15.15. Ämnet är Fruktbara samarbeten eller korruption och otillåtna anbudskarteller. Medverkande är Dan Sjöblom, GD, Konkurrensverket, Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Lindahls, Ulrica Dyrke, Företagarna och Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.
Bilden: Helena Sundén, generalsekreterare, IMM. Hon medverkar i OFFENTLIGA AFFÄRERS panelsamtal måndag 4/7 kl. 15.15 (Dålig kontroll, orimliga priser och oskäliga arbetsvillkor – varning för en farlig offentlig kultur). Medarrangör: Advokatfirman Lindahl.
 

0 thoughts on “Allt fler anmälda mutbrott

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.