Almedalen 2016 hade allt!

Almedalsveckan slog rekord redan innan den hade börjat. Årets största politiska händelse utanför riksdag och Rosenbad bjöd på 3 700 evenemang, vilket var det högsta antalet i Almedalens 48-åriga historia. OFFENTLIGA AFFÄRER var givetvis på plats med ett späckat program.
Ämnen och frågeställningar kring offentlig upphandling, hållbar utveckling, ledarskap, offentlig förvaltning, konkurrens, korruption, digitalisering – och mycket mer – stod på agendan.
Ett intressant ämne var ledarskap. De kommunala ledarna behöver ha en ständig medvetenhet om att det kommer fler kriser till följd av globala skeenden. Det var kontentan på ett seminarium som Gaia Leadership arrangerade. Rubriken var: ”Vilket ledarskap krävs av kommundirektören när tio tusen asylsökande kommer till Sverige på en vecka?”
Tre kommunchefer stod på scenen och moderator var Gaias Lena Baastad, då partner och ledarskapskonsult, i dag Socialdemokraternas partisekreterare. Deltagare var Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör, Malmö, Åsa Granat, kommundirektör, Borlänge, och Vesna Jovic, kommundirektör, Huddinge.
Lagen överträddes
När flyktingkrisen var som mest omfattande mobiliserades organisationerna och ansträngdes till det yttersta. Man gjorde det som måste göras och lagen tänjdes och till och med överträddes.
– Vi satte upp en målbild och fick stångas med våra egna kommunala myndigheter, förklarade Jan-Inge Ahlfridh. Han betonade samtidigt att det är nu som den stora utmaningen kommer – när de 163 000 nyanlända ska integreras i samhället, få försörjning, bostad, m.m.
Detta höll övriga deltagare med om. Åsa Granat menade att kommunerna i och med hanteringen av den stora flyktingströmmen, främst hösten 2015, ”tagit ett pyttelitet steg”.
– Det vi gör nu när det gäller integreringen av dessa människor kommer att påverka vilket samhälle vi har om tio, femton år, underströk hon.
Vesna Jovic menade att det också ligger i ledarskapets roll att signalera till centralmakten när ett system är på väg att kollapsa, vilket hade skett om den situation som rådde hösten 2015 hade fortsatt.
– Det kommer mera, det måste vi förstå som ledare. Vi kommer att se kriser, inte bara vardagskriser lokalt, utan nationella kriser till följd av globala skeenden, sa Vesna Jovic.
 
Förändring på riktigt
– När man förändrar så måste det ske på riktigt, det får inte bara bli Power Point-förändring. Det betonade Mikael Sjöberg, generaldirektör i Arbetsförmedlingen, när han intervjuades av TV4:s Jenny Strömstedt i OFFENTLIGA AFFÄRERS tält på måndagen.
Tältet var smockfullt när först Karlöf Consulting talade om framtidens mer dynamiska och innovativa ledarskap. En mer öppen ledarstil krävs av de företag och organisationer som ska överleva i framtiden, slog man fast.
Framsynt och effektivt ledarskap på vetenskaplig grund var nästa programpunkt. Det gäller att ta tillvara medarbetarna.
Jenny Strömstedt intervjuade
Under programpunkten ”Lång väg från utskälld till hyllad – kan myndighetens förtroende återskapas?” intervjuades Mikael Sjöberg av TV4s framstående programledare Jenny Strömstedt. Han betonade att tillit till de stora myndigheterna är ett viktigt kitt för att hålla ihop samhällen. Här har Arbetsförmedlingen tidigare inte uppfyllt kraven, men genomför nu en förändringsresa för att kunna fullgöra sitt uppdrag i enlighet med de höga politiska intentionerna.
– För att lyckas med det måste man gilla medarbetarna, slog Mikael Sjöberg fast.
Medarrangör till programpunkten var Gaia Leadership.
Dagen inleddes med ett panelsamtal där fyra organisationer berättade om hur de bygger hållbart ledarskap. Även här betonades medarbetarnas roll och vikten av att ta ansvar för människor, miljö och anställda för att lyckas.
Juridisk frågesport
Mycket mer hann hända under veckan. Advokatfirman Lindahls hade en rad högintressanta seminarier som du kan läsa om på OFFENTLIGA AFFÄRERS webbplats. De genomförde dessutom ett upphandlings-quiz för de riktigt insatta, en aktivitet som väntas återkomma, både i Almedalen och i andra sammanhang. Så välkommen att testa dina juridiska kunskaper kring offentlig upphandling framöver!
Bo Höglander
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *