Almedalen pratar om kollektivtrafik

Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft. Vad krävs för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv?

Charlotte Mattfolk, strateg på Connecta delade med sig av en omvärldsanalys med fokus på avreglering. Enligt henne är den stora utmaningen att få folk att välja kollektivtrafik.

För att det ska lyckas krävs enligt Mattfolk:
– engagerade politiker med tydliga visioner,
– enkelhet – dvs. lättillgänglig information och enkla biljettsystem,
– priset – priser som är låga jämfört med andra alternativ och
– snabbhet – turtätheten är viktig.

Kollektivtrafiklagens för- och nackdelar diskuterades också under en debatt Almedalen. På frågan om hur man får fler att åka kollektivt enades debattörerna om att tillgänglighet, tillförlitlighet, turtäthet, kvalitet och attraktivitet var de viktigaste faktorerna.

Så här svarade debattörerna på frågan om hur den nya kollektivtrafiklagen gör det bättre för resenärerna:

Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (M):
– Vi går från att inte tillåta till att tillåta och utbudet ökar för oss resenärer.

Maria Höglander, VD Länstrafiken Västerbotten:
– Den nya lagen innebär att det blir ett större utbud för oss resenärer.

Lennart Hamnered, Ordförande Svenska Taxiförbundet:
– Den skapar nya möjligheter.

Anders Lundström, VD Keolis:
– Det är viktigt att det skapas rätt balans mellan beställare och resenärer.

Jan Forsberg, VD SJ AB:
– Det blir billigare för mig som skattebetalare och resenärerna får fler alternativ.

Anders Ygeman, Trafikutskottets ordförande (S):
– Det blir dyrare och tyvärr blir det mer svåröverskådligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *