Almedalen – succé för Offentliga Affärer och samarbetsparters

Dagarna i Almedalen blev en veritabel succé med flera fullsatta seminarier och kända och intressanta deltagare på podiet och i panelerna. Det står klart när Hexanova, Offentliga Affärer och samarbetsparterna packar ihop för att åka hem till fastlandet.
Mest folk drog kanske civilminister Ardalan Shekarabi, med ansvar för upphandlingsfrågorna. Han deltog dels i en paneldiskussion och blev även utfrågad av Offentliga Affärers Bo Höglander och från publiken. Spännande och uppmärksammat blev att civilminstern aviserar en ny utredning om de svenska kommunerna, dock inte förrän regionfrågan är avklarad.
När det gäller den offentliga upphandlingen så vidhåller Shekarabi att den utgör ett medel inte bara för anskaffning till den offentliga sektorn utan också ska fungera som ett sätt att förnya den offentliga förvaltningen. Dessutom ska andra politiska krav kunna ställas på tjänsten och varan, krav som bidrar till ett bättre samhälle.
Intressanta och aktuella var också Advokatfirman Lindahls olika seminarier, vilka vi kommer att rapportera om separat här på webbplatsen. Vid ett seminarium om krockar mellan regler och verklighet menade SOI:s ordförande Henrik Karlsson apropå de ständiga påståendena om att upphandlarna kläms mellan olika intressen, att just det kanske är den offentliga inköparens roll och lott. ”Om ingen ville något med den offentliga upphandlingen så vore det inte roligt”, menade ordföranden i Sveriges Offentliga Inköpare.
SKL Kommentus lockade bl.a. med ett välbesökt seminarium om vinst i välfärden och profiler som Stig-Björn Ljunggren (moderator), Daniel Suhonen, tankesmedjan Katalys och Ali Esbati, vänsterpartiet.
Intressanta inlägg och livsmedel blev det på Fazers seminarium om ekologisk mat i offentlig sektor, liksom senare om hållbara måltider när Dining Developement samlade en stor samling experter från olika håll (mer om dessa seminarier i artikel Livsmedel hett i Almedalen).
Utanför tältet minglades det och människor från olika sfärer och instanser möttes för samtal, en kopp kaffe eller för att provsitta de certifierade massagefåtöljer som Friskonomen tillhandahåller. Allt till välspelade bastoner av Magnus Rosén, tidigare basist i Hammerfall och nu entreprenör i bl.a. hälsobranschen.
Mycket mer bjöds det på från podiet. Flera av spåren och samtalen kommer vi att följa upp i papperstidningen och flera av deltagarna kommer att synas i Hexanovas andra fora som exempelvis Upphandlingsdagarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *