Han fick Almegas anbudspris

Mats Westin, Stockholms stad, har tilldelats Anbudspriset ”för att han genom enträget och omsorgsfullt arbete säkerställer fungerande avtal inom området tekniska konsulttjänster”.
Så löd motiveringen till företagsorganisationen Almegas anbudspris som nyligen delades ut i samband med en upphandlingsdag i Stockholm.
Priset premierar den upphandlare eller avtalsförvaltare som genom kommunikation engagerat sig och vidgat sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov. Juryn består av representanter från anbudsgivarsidan, alltså leverantörerna. Det är alltså anbudsgivarnas pris till upphandlaren, förkortat Anbudspriset. Nyckeln till en lyckad upphandlingsprocess är bra kommunikation mellan upphandlaren och leverantörer, heter det på Almegas webbplats.
Juryn menar att Mats Westins styrka är att han alltid vill utveckla samarbetet mellan beställaren och leverantören. Hans utgångspunkt är bland annat att olika tekniska kompetenser måste upphandlas på olika sätt för att få en långsiktig och fungerande leverans. Mats Westins sätt att arbeta med upphandlingar har lett till att Stockholms stad har fungerande och bra avtal för konsulttjänster, heter det på Almegas hemsida.
Bilden: Mats Westin, Stockholms stad. Foto: Almega.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *