Almega dömer ut Ånge-modell

”Ånge går utanför gränsen och försvårar samverkan”

Almega dömer ut den modell som Ånge kommun skapat för att bli leverantör åt Arbetsförmedlingen och komma åt statliga arbetsmarknadsmiljoner.

– Två domstolar har slagit fast att det finns gränser för vad en kommun kan göra, säger Ulrica Dyrke, konkurrens- och upphandlingsexpert på Almega.

OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med henne efter att medier uppmärksammat den modell som Ånge kommun skapat, ihop med studieförbundet ABF och IF Metall. Tillsammans med de två aktörerna bildar kommunen en ekonomisk förening som blir underleverantör åt ABF som i sin tur blir godkänd leverantör till Arbetsförmedlingen inom leveransområdet. 

Jobbmatchningstjänsten Rusta och matcha omfattar ett geografiskt leveransområde som är större än enbart Ånge kommun. Och det är här som en del av problemen infinner sig. Enligt Ulrica Dyrke stipulerar den kommunala lokaliseringsprincipen att en kommun endast får bistå den egna kommunens medlemmar och inte erbjuda tjänster till medlemmar från andra kommuner.

Ulrica Dyrke, Almega.

Almega menar sig ha rättsväsendet på sin sida i synen på vad kommuner får göra och inte göra. Man hänvisar till Förvaltningsrätterna i Luleå (2022-03-31) och i Växjö (2022-10-26) som båda slagit fast att berörda kommuner inte har rätt att vara leverantörer till Arbetsförmedlingen inom valfrihetssystemet Rusta och matcha, eftersom det handlade om leveransområden som omfattade flera kommuner. ”Det är välkommet att de två domstolarna slår fast att det finns gränser för vad en kommun kan göra”, förklarade Ulrica Dyrke i en tidigare kommentar till domarna.

Även en konkurrensfråga

Dessutom finns det en konkurrensproblematik invävd i den lösning som Ånge kommun skruvat ihop. 

– En kommun är en offentlig aktör, finansierad med skattemedel och har dessutom myndighetsfunktioner, vilket innebär grundläggande risker för konkurrensproblem i relation till privata företag, konstaterar Ulrica Dyrke. 

Inom systemet Rusta och matcha kan den enskilde arbetssökande själv välja vilken leverantör som ska ge stöd till jobb eller utbildning. När den arbetssökande valt en leverantör får hon eller han en egen handledare som hjälper till under resan mot sysselsättning.

– Kommunen skapar dubbla stolar när man utöver sin myndighetsroll även erbjuder tjänster i egen regi inom ramen för valfrihetssystemet Rusta och matcha, menar Ulrica Dyrke. Vidare kan konstateras att en kommun i sin myndighetsroll även ska behandla alla lika. Den får inte gynna ett företag eller en aktör framför andra.

– Nu lierar sig Ånge kommun med ABF som är en av leverantörerna inom området. Är detta förenligt med kommunallagen? Och hur ser andra leverantörer på det? Hela upplägget riskerar att försvåra kommunens möjligheter att på ett förtroendefullt sätt kunna samverka med andra leverantörer av matchningstjänster, befarar Ulrica Dyrke.

Almega vill i stället se ett system som bygger på fungerande samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedling och leverantörer – men med tydlig rollfördelning mellan dessa, understryker Ulrica Dyrke.

Kommunalråd ser ingen risk

OFFENTLIGA AFFÄRER har även pratat med Kommunstyrelsens ordförande i Ånge, Erik Lövgren, som inte ser någon risk med kommunens upplägg, vare sig för Almegas medlemsföretag eller för kommunen. 

– Vi är medlemmar i en förening som arbetar med ABF:s speciella enhet, det är inte kommunen specifikt som agerar. 

Erik Lövgren menar vidare att den modell som kommunen valt utgör ett smart sätt att kunna bredda möjligheterna för arbetsmarknadsinsatser.

Kommunerna lägger miljarder

– Kommunerna lägger i dag miljarder kronor på ett uppdrag som egentligen är statligt, konstaterar han. Arbetsmarknadspolitiken fungerade bättre när Arbetsförmedlingen fanns nära även på mindre orter.  

Erik Lövgren påpekar att den förening i vilken kommunen är medlem i inte har någon gräddfil utan skapar utökade möjligheter för arbetssökande. Föreningen ska följa samma regler som alla andra. 

Halverat försörjningsstöd

De senaste fyra åren har Ånge kommun enligt Erik Lövgren nästan halverat kostnaderna för försörjningsstöd, till stor del tack vare lokala arbetsmarknadspolitiska insatser. Fram till årsskiftet 2022-2023 har man gått från 120 familjer till drygt 70 som uppbär försörjningsstöd.  Detta under en fyraårsperiod.

– Projektet har hjälpt till, menar kommunstyrelsens ordförande.

Är det ett generellt problem att staten drar sig tillbaka från många orter i Sverige?

– Ja, det har varit ett problem under 20 års tid. Litet vände det under Magdalena Anderssons statsministertid och med Ardalan Shekarabi som ansvarig minister för bl.a. kommunerna. 

Vi får nu hit Statens servicecenter, men Arbetsförmedlingens reformering har inte varit främjande för utbildning och praktik för arbetssökande. 

Leverantör ser problem

OFFENTLIGA AFFÄRER har också pratat med en leverantör, Maria Mattsson Mähl, vd på AlphaCE som erbjuder tjänsten Rusta och Matcha på ett antal orter i landet, däribland Ånge.

Maria Mattsson Mähl ser ett stort problem att kommunerna blir leverantörer, främst av två skäl. 

– För det första är en kommun en stor arbetsgivare och kan därför skapa resultatersättning till sig själva genom att anställa i kommunen. De har incitament och kapacitet att mjölka avtalet på ett osunt sätt. 

– För det andra finns det risk att andra arbetsgivare blir snuvade på kompetens. Redan idag råder det stor kompetensbrist inom yrken som skogsarbetare och lokalvårdare – det vill säga yrken som inte kräver lång utbildning. Om kommunen anställer parkarbetare och lokalvårdare till sig själva kommer kompetensbristen att bli ännu större. 

Företagare undviker etablering

Det största faran är dock enligt Maria Mattsson Mähl det faktum att många företagare kommer undvika att etablera sig i kommunen – troligen i decennier. 

– Södertälje kommun gjorde kreativa samarbeten under 90-talet för att hantera arbetsmarknadens utmaningar. Det blev osunda konkurrenssituationer och många företagare var förbannade. Det blev en tydlig markering mot företagare och effekten blev att företagare inte litar på kommunen. Jag skulle aldrig etablera mig i Södertälje och jag vet flera företagare som resonerar likadant. 

– Vill Ånge ha ett framgångsrikt näringsliv med företagare som vill flytta dit – då behöver man visa företagare att man inte tänker konkurrera med dem, avslutar Maria Mattsson Mähl. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *