Ambitiös upphandlingsplan i Region Skåne

Leverantörer i skilda branscher som gärna vill ha kontrakt med en av Sveriges största offentliga köpare, Region Skåne, torde ha nytta av att studera upphandlingsplanen för 2016 som ligger ute på regionens hemsida.
– Vi har sedan några år tillbaka arbetat mer strukturerat med upphandlingsplaner. På regionens hemsida finns upphandlingsplaner för 2013, 2014, 2015 och 2016, säger Louise Strand, Inköpsdirektör i Region Skåne samt styrelseledamot i Sveriges Offentliga Upphandlare och i Landstingsnätverket för Upphandling. Hon deltar också i Offentliga Affärers/Hexanova Events programråd för Upphandlingsdagarna.
– Fördelen med upphandlingsplanen är att leverantörer i god tid får kännedom om vad vi planerar att genomföra för upphandlingar under året. Vi sprider Upphandlingsplanen dels genom att publicera den på vår hemsida och dels vid informationsseminarier som vi håller några gånger per året. Vi kallar seminariet Att göra affärer med Region Skåne. Seminarierna är öppna för alla. Vid seminarierna informerar vi om upphandling, grundläggande principer, skillnad mellan bör- och skakrav mm, berättar Louise Strand för OFFENTLIGA AFFÄRER.
På seminarierna försöker man också ge företag som inte tidigare har lämnat anbud tips om hur de kan komma igång. Seminarierna avslutas med dialog utifrån deltagarnas önskemål. Alla deltagare får Upphandlingsplanen med sig hem i syfte att hitta en möjlig affär.
– Min förhoppning är att Upphandlingsplanen och seminariet leder till att fler företag väljer att lämna anbud och på så sätt stimulerar vi till ökad konkurrens.
Regionstyrelsen fastställer under hösten varje år en plan för vilka upphandlingar Region Skåne ska genomföra under det följande året. Planen är indelad i ärenden som administreras av Upphandlingsstrategiutskottet (USU), Koncerninköp, Regionservice och Skånetrafiken. Var och en av dessa är stora köpare av varor och tjänster.
Koncerninköp aviserar upphandlingar uppdelade på tre huvudområden, allmänt material, IT, läkemedel, medicinskt material, medicinsk teknik och tjänster. Inom det sistnämnda området kan nämnas företagshälsovård, hyrbilar, inkassotjänster och rekryteringstjänster av läkare och sjuksköterskor.  På IT-området ska server och applikationsdrift upphandlas, liksom webbaserat IT-system för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal.
För USU:s del finns upphandlingar av fetmakirurgi och ortopedi med på listan, men även specialiserad öppenvårdspsykiatri i Malmö respektive Lund och Helsingborg.
Är du leverantör och vill kolla om det finns något i den långa listan av upphandlingar som berör ditt område? Använd följande länk: http://www.skane.se/siteassets/gora_affarer/dokument/upphandlingsplan_2016.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.