Ambulansflyg skjuts på framtid

Leverantörerna klarade inte skall-kraven. Därför avbröts den nationella upphandlingen av luftburen ambulanssjukvård. Det beslutade landstingsstyrelsen i Västerbottens läns den 22 september.
– Det är väldigt beklagligt att denna viktiga process stannar upp men så är alltså fallet, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting, i ett pressmeddelande.
Den nationellt gemensamma upphandlingen kring luftburen ambulanssjukvård har kallats Fixed wing och det är Västerbottens läns landsting som ansvarat för den med fullmakt från deltagande landsting och regioner. Region Skåne och Karolinska sjukhuset deltog inte i samarbetet.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några kompletterande frågor till landstingsdirektör Anders Sylvan.
Var skall-kraven för hårda?
– Bristerna gäller leverantörens kapacitet, erfarenhet, referenser och säkerhetsutbildning. Det är områden som en leverantör naturligtvis måste kunna visa att de behärskar. Bristen ligger i att leverantören i anbudet inte tillräcklig väl dokumenterat efterfrågade uppgifter för att styrka dessa obligatoriska krav, säger landstingsdirektören.
Ni ska titta på förfrågningsunderlaget utifrån gjorda erfarenheter för att ta till vara på möjligheten till förbättringar, heter det i ett pressmeddelande. Vilka förbättringar kan det vara?
– Detta är ett arbete som nu påbörjas och det är för tidigt att säga vilka förändringar som kan komma att göras. En av grundprinciperna inom offentlig upphandling är likabehandling, som till exempel innebär att alla leverantörer ska få tillgång till samma information samtidigt så att inte någon leverantör gynnas framför en annan. Det innebär att det arbete som nu påbörjas omfattas av sekretess fram tills dess att förfrågningsunderlaget görs allmänt tillgängligt.
Hur mycket är kontraktet värt?
Kontraktets värde blir en sekretessbelagd uppgift.
Exakt tidplan för den nya upphandlingen är ännu inte satt.
– Det är en stor upphandling inom en tekniskt avancerad bransch, där många parametrar kan spela in. Men vi återkommer så snart vi kan med en exakt tidplan, säger Anders Sylvan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *