Ambulansflyg upphandlas

Svenskt Ambulansflyg har förlängt anbudstiden för upphandling av flygplan för ambulanstransporter.
Det framgår av Svenskt Ambulansflygs webbplats. Organisationen ska upphandla sex flygplan, med option på ytterligare fyra. Man har fått in frågor på kontraktsmallen och för att kunna bereda svar har anbudstiden förlängts till den 16 augusti.
Svenskt Ambulansflyg genomför upphandlingen i samarbete med Region Uppsala.
I våras beslutades var Svenskt Ambulansflyg ska etablera flygplansbaserna för sin kommande verksamhet. Fullmäktige fastställde den 6 april 2017 att flygplanen ska baseras i Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter. Samtliga baser ska ha kort aktiveringstid och beredskap dygnet runt.
Idag köps flygtjänsterna från privata aktörer, rapporterar Inköpsrådet. Tanken med egna flygplan är att göra vården mer jämlik över landet, sänka kostnaderna och förbättra koordineringen av verksamheten.

Kommunalförbund
Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med syfte att ”effektivisera ambulansflyget för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.”
Upprättandet av Svenskt ambulansflyg ger samordningsvinster och borgar för hög kvalitet över lång tid, heter det på webbsidan. ”För patienterna innebär det ökade möjligheter för vård på lika villkor oavsett var i landet man bor – ett snabbt och säkert sätt att förflytta patienter som behöver specialistvård.”
Från år 2020 ska Svenskt Ambulansflyg sköta all ambulansflygverksamhet med flygplan i Sverige på uppdrag av samtliga landsting och regioner.
Läs mer via länken: http://www.svenskt-ambulansflyg.se/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.