Anders Karlin ny chef på UpphandlingsCenter

Anders Karlin tar över som chef på UpphandlingsCenter, en gemensam upphandlingsorganisation för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Säters och snart Hedemora kommuner. Plus ett antal kommunala bolag.

Anders Karlin kommer närmast från tjänsten som vd och upphandlingskonsult på Colligio. Där kommer i stället den arbetande styrelseordföranden och en av grundarna, Claes Aldurén, att tills vidare gå in i vd-rollen.

Anders har varit upphandlingschef på Banverket och har lång erfarenhet av offentlig upphandling av både varor, tjänster och komplicerade entreprenader. Han har även erfarenhet av att utveckla upphandlingsverksamhet och har under flera år deltagit i arbetet med Förnyelse i anläggningsbranschen (FIA).

– Nu väntar ny utmaning. Jag har tidigare erfarenhet inom statlig verksamhet i över 15 år och privat verksamhet i över fem år. Nu är det dags att prova på kommunal verksamhet, säger Anders Karlin.
UpphandlingsCenter är placerat i Ludvika. Verksamheten leds av en gemensam nämnd, som består av en ledamot från varje kommun.

UpphandlingsCenters personal arbetar i olika team. I Ludvika finns Mariana Hasselström (fram tills nu t.f. enhetschef), Gun-Britt Wikström, med titeln controller, samt Björn Hedblom, operativ upphandlare. Där jobbar även Team FE – fastigheter och energi, med tre medarbetare, liksom IT, tele och ekonomi med tre medarbetare. Även Team TF, Transport och fordon, har tre medarbetare placerade i Ludvika, precis som Team FLR, Förbrukning, livsmedel och resor, med tre medarbetare. Någon dag i veckan arbetar vissa medarbetare i någon av samverkanskommunerna.

Samverkan inom inköps- och upphandlingsområdet har många fördelar. Det slogs fast i en utredning som föregick bildandet av UpphandlingsCenter.

Bland fördelarna som räknades upp i utredningen, genomförd av Thomas Karlsson, som senare blev upphandlingschef i den nya organisationen, fanns följande:
•    Spetskompetens inom olika upphandlingsområden
•    Minskad sårbarhet tack vare backup inom organisationen
•    Kommande rekryteringar underlättas
•    Storköpsfördelar i många upphandlingar  

Runt om i Sverige finns samarbeten kring upphandling och inköp och formerna varierar. Det går att samverka genom civilrättsliga avtal, med gemensam nämnd, som kommunalförbund eller i aktiebolag. En annan möjlighet är bildandet av inköpscentral.

Varför har då Dalakommunerna i UpphandlingsCenter valt formen gemensam nämnd?
– Den samverkansformen medför storköpsfördelar och en förhållandevis enkel administration, då endast ett tilldelningsbeslut omfattande alla deltagande kommuner krävs, menade Thomas Karlsson, när Offentliga Affärer intervjuade honom vid bildandet av organisationen.

Han pekade också på att det räcker med diarieföring och arkiv på ett ställe, det vill säga i värdkommunen. Alla kommuner får också politisk insyn i upphandlingsverksamheten.

Colligio
Anders Karlin, med mångårig erfarenhet av offentlig upphandling, nu senast på Colligio AB, tar över som chef på UpphandlingsCenter i Dalarna.

Colligio
Claes Aldurén, grundare och arbetande styrelseordförande på Colligio, nu även vd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *