Anders Knape om sina uppdrag i Sverige och Europa


Sedan 2007 har Anders Knape varit ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I mars blev han dessutom vald till talesperson för Europarådets kongress för kommunala och regionala organ, CLRAE. Vi pratar med Anders Knape om utmaningar på hemmaplan och i Europa och vilken mat han helst lagar.

Ordföranden i SKL och talespersonen i CLRAE kommer att driva flera kommun- och landstingsfrågor i Europa.
– Jag kommer främst att fokusera på att på att stärka och utveckla det kommunala självstyret i Europa. Konventionen om kommunal självstyrelse ställer krav på medlemsländerna i Europarådet och ger tydliga riktlinjer där till exempel ett decentraliserat beslutsfattande är ett viktigt led i vägen till demokrati, säger Anders Knape.

Europarådets kongress ska samtidigt som de driver på utvecklingen också stödja den. Utmaningarna inför arbetet på europeisk nivå är flera.

– Europarådets konvention har som krav på medlemsländerna att de ska respektera kommuner och regioners rätt till självstyrelse. I en del länder fungerar inte självstyrelsen och detta är en utmaning, att få dessa länder på andra tankar, att de inser vilket ansvar de har, säger Anders Knape, som fortsätter:

– Det ska finnas en konsultationsprocess och regeringarna i Europa ska leva upp till de förväntningar och förordningar som finns. Hur vi ska lyckas förmå regeringarna att göra detta ingår i den plan vi arbetar på just nu som ska vara färdig efter sommaren.

Europarådet – ett samarbete
Europarådet bildades 1949 av tio länder i Västeuropa för att värna om demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. I dag har Europarådet 47 medlemsnationer. Offentliga Affärer undrar om vilken grad av enighet som finns mellan kommunerna i Europa.
– Europarådet och det europeiska kommunförbundet CEMR har ett samarbete med SKL när det gäller olika projekt.

Vi samarbetar mycket på olika nivåer och inom olika områden. Det är viktigt att Europarådets 47 medlemsländer lyssnar på varandra och samråder gällande alla frågor som rör oss. På kommunal nivå skulle jag säga att enigheten är omfattande, säger Anders Knape, som fortsätter:

– Man kan säga att vårt samarbete består av två delar. Dels samarbetar vi för att få ta del av det viktiga erfarenhetsutbyte som finns där kommunerna i de olika länderna lär av varandra och arbetar för självstyre. Här är vi helt överens i Europa. Den andra delen av vårt samarbete går ut på att komma fram till lösningar gällande frågor som till exempel jordbruksstödet där vi har olika synsätt beroende på våra olika förutsättningar, viljor och historik.

Tillbaka till Sverige
För Sveriges kommuner och landsting finns en del att göra framöver.
– För SKL är det främst den demografiska utvecklingen som är en utmaning men samtidigt är det en positiv utmaning. Vi blir allt äldre, mer utbildade och friskare vilket ställer krav på välfärdstjänster som kräver finansiering. Det är samhällets utveckling med ökad kunskap och förväntningar på service och kvalitet som bidrar till att vi ställer högre krav. Så en utmaning är att möta dessa förväntningar och behov, säger Anders Knape.

Det finns flera stora utmaningar för SKL:s ordförande personligen i arbetet på hemmaplan.
– Jag har 310 medlemmar i form av kommuner och landsting som alla ser olika ut och har olika viljor och krav. SKL är en politiskt styrd organisation och därmed finns
olika uppfattningar i vissa frågor. Mitt jobb är att ena dessa viljor och hitta lösningar för att vi ska bli starka. Utmaningen blir således att se till att SKL fungerar bra, säger Anders
Knape.

Förtroendeuppdragen kräver en hel del tid och planering.
– Mitt uppdrag som ordförande för SKL innefattar också internationella uppdrag som står för drygt en tiondel av min heltidstjänst. Det är alltså inga parallella uppdrag på så sätt men visst blir det en del resor som tar tid. Jag resor mycket i Sverige när jag åker på medlemsbesök men jag reser också till Europa ofta. Jag hinner med eftersom detta inte är ett åtta till fem jobb utan snarare ett dygnet runtuppdrag, säger Anders Knape.

Men visst har ordföranden en del fritid, trots allt.
– Jag läser mycket böcker. Mestadels läser jag biografier, memoarer eller andra historiska böcker. Ofta läser jag tre till fyra böcker samtidigt, så visst slinker det även med en och annan deckare. Jag lägger också mycket av min lediga tid på mitt fritidshus i norra Bohuslän. Eftersom jag reser så mycket i jobbet har jag inget större behov av att resa på min fritid utan är helst i fritidshuset, säger Anders Knape.

Matlagning är också någonting Anders Knape ägnar sig åt när han inte arbetar:
– Jag tycker om att laga mat till familj och vänner. Eftersom jag äter ute på restaurang ofta när jag är bortrest lagar jag gärna husmanskost.

Stina Rangmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *