Ändrade arbetsvillkor – fem trender i pandemins spår

Nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten ger återigen fart åt det snart två år långa experimentet med hemarbete. Trots det finns skäl för optimism när vi summerar våra lärdomar inför det nya året. Det menar Tim Minahan, Executive Vice President of Streategy på Citrix. Han har listat fem saker att planera för inför 2022.

Tim Minahan, Executive Vice President of Streategy på Citrix


Vi har redan tagit oss flera decennier framåt när det gäller nya sätt att tänka kring personalstrategier, arbetsmodeller och affärsmodeller och vi kan förvänta oss en explosion av innovativa idéer inom kort.

Pandemins enorma påverkan i form av allt från brist på kompetens och varor av olika slag till restriktioner som kommer och går, gör det svårt att spå även den närmaste framtiden. Det vi vet är att innovationstakten nått nya höjder, inte minst på arbetsmarknaden, som har förändrats för alltid. Oplanerade investeringar som gjorts för att möjliggöra distansarbete har rivit murar och kommer att ge bränsle till innovation och tillväxt under det kommande året.

Fem trender att tänka på inför det nya året:

  1. Fokus på innovation

När pandemin slog till tvingades företagen ta enorma kliv framåt för att hitta nya sätt arbeta internt såväl som kommunicera med kunder. Den digitala tekniken och svenskarnas teknikmognaden som möjliggjort anpassningen har banat väg för nya affärsmodeller.

Investeringarna i ny teknik och flexibla arbetsmodeller genererade under det senaste året en ökad vinst på 678 miljarder USD fördelat på samtliga branscher, enligt The Era of Hyper Innovation. Dessutom uppger 69 procent av världens affärsledare att de kommer att öka investeringarna i forskning och utveckling under de närmaste tolv månaderna för att bibehålla tillväxten.

  • Företaget blir virtuellt

Även om distansarbetet initialt var ett ofrivilligt experiment har anställda anpassat sig och forskning visar att 90 procent vill fortsätta med det framöver, åtminstone en del av tiden. Under 2022 får de sin önskan uppfylld. Trots en viss initial skepsis ser affärsledarna nu den positiva effekt som flexibelt arbete kan ha på allt från medarbetarnas engagemang och produktivitet, balansen mellan arbete och fritid och den mentala hälsan till rekrytering och bibehållande av kompetens, driftskostnader och miljö. Beslutsfattare kommer att göra nödvändiga investeringar och anpassningar för att ta vara på dessa möjligheter. 

  • Den digitala arbetsplatsen blir det nya kontoret

Oavsett om de arbetar hemifrån, på kontoret, ute på vägarna eller någonstans däremellan måste medarbetarna kunna kommunicera och samarbeta på ett konsekvent och transparent sätt. Under 2022 kommer företagen fortsätta ifrågasätta det fysiska kontorets roll och utvecklas sina digitala arbetsplatser, där medarbetarna på ett säkert och tillförlitligt sätt kan komma åt de resurser de behöver för att utföra sitt arbete effektivt och samarbeta med kollegor, partner och kunder från valfri enhet, arbetskanal eller plats.

  • Det sociala kontraktet skrivs om

Anställda lämnar sina jobb i rekordstora antal, vilket förvärrar en befintlig brist på arbetskraft – i synnerhet på den efterfrågade kompetensen inom molnteknik, säkerhet, AI och analys. I den allt hårdare konkurrensen kommer det bli viktigare att erbjuda de bästa och mest flexibla arbetsvillkoren. De anställda får själva bestämma var och hur de vill arbeta baserat på vad de behöver få gjort. Oavsett om de vill ta möten på kontoret eller arbeta hemma i lugn och ro får de genom en gemensam digital arbetsplats en konsekvent och likvärdig upplevelse.

  • En ny jobbkategori växer fram

När ett stort antal kunskapsarbetare 2009 lämnade sina tjänster för att som konsulter och frilansare skapa ”gigekonomin”, drevs de till stor del av samma skäl som gör att anställda säger upp sig i dag. De önskade flexibla arbetsvillkor som gav dem möjlighet att utföra arbete de själva valt att utföra åt någon de själva valt, på en plats och på ett sätt som de själva valt. För att locka tillbaka några av dessa eftertraktade medarbetare kommer en ny kategori av ”gigjobb med förmåner” skapas. Genom att kombinera hybridmodeller med digitala tekniker kan man erbjuda flexibiliteten och självständigheten i gigjobbet såväl som stabiliteten i den fasta anställningen.

Grunden för framtidens arbete är lagd. Och företag som tar till sig och bygger vidare på de hybridmodeller och den teknik som blir drivande kan skapa just den flexibla, rörliga och kapabla arbetsstyrka de behöver för att ta sina företag in i framtiden.

Tim Minahan, Executive Vice President of Streategy på Citrix

Om Citrix:

Citrix (NASDAQ: CTXS) hjälper kunder att skapa framtidens arbete genom att tillhandahålla säkra digitala arbetsytor som förenar appar, data och tjänster som behövs för att skapa produktivitet samt förenkla informationsteknikens förmåga att anamma och hantera komplexa molnmiljöer. Citrix lösningar används av mer än 400 000 organisationer inklusive 99 procent av Fortune 100-företag och 98 procent av Fortune 500-företag. Läs mer på www.citrix.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *