Ändrade försörjningskedjor för att hantera pandemin

En färsk rapport visar hur företag och försörjningskedjor anpassar sitt sätt att arbeta för att stärka sin långsiktiga uthållighet i en tid med omvälvande förändringar

BluJay Solutions, ledande leverantör av mjukvara och tjänster för försörjningskedjor, presenterar nu sin tredje årliga rapport “Creating Resilience Amid Disruption: Research on How Supply Chains are Changing for Success and Survival.”


Företag gör om sina försörjningskedjor på grund av
lärdomar från pandemin.

Studien, som genomförts av Adelante SCM och Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), visar hur företag har hanterat de exceptionella globala förändringar som drivits av covid-19-pandemin och hur de planerar för att skapa mer hållbara försörjningskedjor.

Katalysator för omställning
Rapporten visar tydligt att pandemin är en påtaglig katalysator för omställning – 75 procent av svarspersonerna säger att deras företag gör om sina försörjningskedjor på grund av lärdomar från pandemin.
”Omvälvande förändringar har alltid varit en del i drivet av försörjningskedjan men kraften och omfattningen av de omställningar som företag måste klara i år saknar motstycke”, säger Patrick Maley, marknadschef på BluJay Solutions. ”I princip varje företag i hela världen berörs. Några tvingas lägga ner verksamheten medan andra möter hastigt ökad efterfrågan. Pandemin visar hur viktig försörjningskedjans uthållighet är för företagens överlevnad.”
Några av rapportens viktigaste insikter är:
En mer uthållig försörjningskedja tar plats
Samtidigt som covid-19-pandemin trasar sönder försörjningskedjor har den också varit en katalysator för omställning och innovation. Överlag väntar sig 75 procent av svarspersonerna märkbara förändringar. En dryg tredjedel (34 procent) bedömer att deras företag ska göra många eller betydande förändringar för att bygga mer uthålliga försörjningskedjor. De viktigaste åtgärderna anser de vara att utveckla IT-kapaciteten (61 procent) och interna policys (58 procent). Brister på de områdena blev uppenbara när många medarbetare började jobba hemifrån, särskilt i företag med applikationer som inte fanns i molnet.
Mer transparenta relationer
En majoritet (53 procent) av svarspersonerna instämmer med att en starkare försörjningskedja förutsätter bättre, mer transparenta relationer med nyckelleverantörer. Näst viktigaste åtgärden ansåg de internutbildning (49 procent) och att utveckla leverantörsbasen (43 procent) vara. De anser att en tydlig insikt om tillgång och efterfrågan är avgörande för att proaktivt kunna anpassa sig till kommande förändringar på marknaden.
Kundupplevelsen överlever pandemin
Under pandemin har det blivit svårt att erbjuda en förbättrad kundupplevelse till följd av tömda lager och försenade leveranser. Samtidigt anser 62 procent av företagen att kundupplevelsen de kommande fem åren fortsätter vara den viktigaste faktorn som skiljer varumärken åt.
Framväxande drivkrafter och hinder för innovation
Med tanke på pandemins ekonomiska följder är det knappast förvånande att kostnadssänkningar betraktas som den främsta faktorn för att utveckla försörjningskedjan. Det menar 31 procent av svarspersonerna. Å andra sidan ansåg 17 procent att det främsta hindret för innovation är system där olika delar och processer är separerade från varandra (silos) och 14 procent att främsta hindret är föråldrade system.
Rapporten finns att läsa i sin helhet på supplychainresearch.info.
Om BluJay Solutions
BluJay Solutions hjälper företag i hela världen att utveckla sin logistik och sin regelefterlevnad. ”Det är vårt DNA – en kombination av Data, Nätverk och Applikationer.” Genom den drivs en friktionsfri försörjningskedja för tusentals av världens ledande tillverkare, återförsäljare, distributörer, speditörer, tullmäklare, transport- och logiktjänstföretag. För ytterligare information, besök www.blujaysolutions.com eller följ bolaget på Twitter @myblujay och LinkedIn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *