Ann Hellenius byter jobb

Ann Hellenius, välkänd för OFFENTLIGA AFFÄRERS läsare samt deltagare i OFFENTLIG CHEF och e-Förvaltningsdagarna, har utsetts till ny Managing Director för Capgemini Invent i Sverige och Finland.

– Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att bidra till ett företag med en stark värderingsdriven kultur. Det känns riktigt spännande att tillsammans med alla anställda arbeta med utveckling och transformation med våra kunder och samhället genom innovation, teknisk utveckling och hållbarhet, säger Ann Hellenius.

Ledarskap och digitalsering
Förutom omfattande erfarenheter av ledarskap och digitalisering inom både den privata och offentliga sektorn har hon gedigen erfarenhet från konsultbranschen och har arbetat som managementkonsult i London och Stockholm.

Genom sina uppdrag som CIO för bland annat för Scandic, Bankgirot och Stockholms Stad för Anne Hellenius med sig ett kundperspektiv och värdefulla insikter som Capgeminis kunder nu kan dra nytta av, heter det i ett pressmeddelande från företaget.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick tillfälle att ställa frågor till Ann Hellenius.

Vilka erfarenheter tar du med dig från den offentliga sektorn, där du varit verksam i många år, till ditt nya sammanhang?
– Jag är väldigt tacksam över den erfarenhet jag har av att själv arbetat i offentlig sektor. Jag tar med mig kunskap om möjligheter som jag ser på många håll i offentlig sektor med att arbeta med digitalisering och ny teknik för att kunna utveckla organisationer i offentlig sektor både kopplat till att öka kvalitén i verksamheten och för att jobba med kostnadseffektiviseringar bland annat med hjälp av automatisering. Då jag själv har drivit den typen av utveckling vet jag också vilka utmaningar som finns. En del kopplat till det, är att jobba med ökad kunskap kring digital transformation. När man inom offentlig sektor jobbar med konsulter så är ett nära samarbete och att jobba med kunskapsöverföring åt båda håll centralt för att verkligen skapa hållbara resultat tillsammans.

Vilka är de största generella utmaningarna just nu för ledningarna i företag och offentliga instanser när det gäller digital transformation?
– Det finns såklart olika typer av utmaningar i olika organisationer och företag men många organisationer har utmaningar med att skapa lösningar som sträcker sig över avdelnings- och organisationsgränser då de traditionella organisationsstrukturerna utmanas och det krävs ett sammanhållande ledarskap som får människor att samarbeta över de traditionella organisationsstrukturerna, att kunna effektivisera med hjälp av automatisering och att bli mer datadrivna, dvs använda data för att skapa nytta för dem man finns till för, för bättre beslutsfattande och för ett mer effektivt internt arbete.

– Säkerhet och integritetsfrågor är också utmaningar som alla organisationer på ett eller annat sätt behöver förhålla sig till. Sedan sitter de flesta organisationer med legacy-system, det vill säga äldre system och det kan vara utmanande att få med sig organisationen att jobba innovativt och tänka nytt när man samtidigt har en systemskuld att ta hänsyn till.

Du hade ambitionen att göra Stockholms stad till den mest digitala staden i världen. Tycker du att du lyckades?
– Att jobba med att digitalisera en stad är inget någon någonsin blir klar med utan det är en kontinuerlig utveckling. Jag är stolt över de framsteg som gjordes under den tiden jag var där, det är många medarbetare som gjorde ett fantastiskt jobb och drev utvecklingen framåt vilket på flera sätt verkligen skapade nytta för medborgarna.

Har du något i övrigt som du skulle vilja tillägga?
– Jag ser fram emot att fortsätta jobba med offentlig sektor och nu vara med och bidra genom nära samarbete med min konsultorganisation. När det gäller rådgivning inom digital transformation har vi verkligen den tekniska kompetensen i kombination med verksamhetskompetens. Vi kan stötta genom hela den digitala transformationen, inte bara rita kartan och sedan lämna över till någon annan, utan genomföra hela resan med våra kunder. Vi både innoverar tillsammans med organisationerna vi arbetar med och implementerar.

– Jag ser väldigt många möjligheter med digitalisering för offentlig sektor både kopplat till att skapa värde, effektivisera och kopplat till hållbarhet. Den digitala omvandlingen och fokus på hållbarhet har påskyndats inte minst beroende på Covid 19 och jag tror och hoppas på att denna utveckling kommer fortsätta, det finns ingen väg tillbaka bara vägar framåt för ett mer hållbart samhälle och för det är digitalisering helt avgörande.

e-Förvaltningsdagarna
Inför Ann Hellenius deltagande i Programrådet för e-Förvaltningsdagarna 2016 ställde OFFENTLIGA AFFÄRER frågan om hur IT kan bidra till hållbarhet och demokratiutveckling. Ann Hellenius svarade:
– Digitaliseringen kan bidra till hållbarhet och demokratiutveckling genom att förenkla och öka invånares inflytande och deltagande i den demokratiska processen, men också genom att digitalisering används för att synliggöra demokratiprocesser och beslut.

Styrelseuppdrag
Ann har även under flera år haft uppdrag som styrelseledamot och har för närvarande styrelseuppdrag i Synsam, Volvofinans Bank och MSAB. Hon kommer att ingå i Capgemini Sveriges ledningsgrupp och rapportera till Cyril Garcia, CEO för Capgemini Invent globalt och medlem i Capgemini Group Executive Board.

Flera utmärkelser
Ann Hellenius expertis och passion för digital transformation och ledarskap har resulterat i flera utmärkelser, konstaterar Capgemini. 2017 utsågs hon till ”Årets CIO” i Sverige av IDG och fick utmärkelsen “European CIO of the Year” av IT One 2016. Hon har också nominerats till “Årets Chef” av tidningen Chef 2018 och Veckans affärer har listat henne som en av näringslivets mest inflytelserika kvinnor i Business Tech top 12 2019. 

”Vi är mycket glada”
Cyril Garcia, CEO i Capgemini Invent och medlem av Capgemini Group Executive Board, uppger att man på företaget är mycket glada att Ann ansluter till teamet på Capgemini Invent ”för att stötta vår ambition på två strategiska marknader”.

Han menar att befintliga och framtida kunder i Sverige och Finland kommer att kunna dra nytta av bolagets teknik- och sektorkompetens i kombination med Anns erfarenhet från både offentlig och privat sektor

Om Capgemini
Capgemini Invent Sverige och Finland sysselsätter cirka 250 managementkonsulter baserade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Esbo. Capgemini Invent är företagets affärsområde med ansvar för innovation, strategi och digital transformation.

 Bolaget ser sig som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation. Capgemini kallar sig multikulturellt och har 270 000 anställda i nästan 50 länder. Omsättningen 2019 (tillsammans med förvärvet Altran) var 17 miljarder euro.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *