Annonsering i södra Sveriges största dagstidning

– inte tillräckligt för att uppfylla annonseringskraven i LOU

Polismyndigheten i Skåne genomförde en upphandling genom ett förenklat förfarande enligt 15 kap LOU. Polismyndigheten annonserade upphandlingen i Sydsvenskan som är södra Sveriges ledande nyhetsförmedlare och som når 423 000 läsare varje dag. Endast en leverantör lämnade anbud och Polismyndigheten tecknade avtal med den leverantören.

Ett annat bolag ansökte om överprövning av det ingångna avtalets giltighet. Förvaltningsrätten angav i sina domskäl bl.a. att även om tidningen Sydsvenskan är den största i Malmöregionen, är den så pass begränsad i fråga om läsare och geografiskt spridningsområde att Polismyndigheten genom annonsen knappast kunde anses ha möjliggjort en effektiv konkurrens (mål nr 2423-13). Förvaltningsrätten fann således att Polismyndighetens annonsering inte uppfyllde annonseringskraven i 15 kap LOU och att det därför fanns förutsättningar att ogiltigförklara det aktuella avtalet. Avtalet skulle få bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Den 17 december 2013 biföll även Förvaltningsrätten i Malmö Konkurrensverkets ansökan hos Förvaltningsrätten om att Polismyndigheten skulle betala 75 000 kr i upphandlingsskadeavgift (mål nr 11534-13).

Domarna följer den förhållandevis restriktiva syn hos svenska domstolar om var en annons kan införas vid ett förenklat förfarande (d.v.s. för huvuddelen av alla upphandlingar som görs idag). En upphandlande myndighets egen webbplats har t.ex. i praxis inte ansetts uppfylla kravet på att vara ”allmänt tillgänglig” och därmed inte heller tillvarata effektiv konkurrens. Det går dock inte att utesluta att även en större dagstidning eller en kommuns egen webbplats kan vara ett effektivt konkurrensmedel för vissa upphandlingar. Avgörande måste vara upphandlingsföremålet ifråga. Vid tveksamhet bör dock upphandlande myndigheter annonsera i en av de svenska rikstäckande tidningarna.

 

Natalie_Svensson
Natalie Svensson
Advokat och partner på Magnusson Advokatbyrå, Malmö
Natalie Svensson är specialiserad inom offentlig upphandling och har många års erfarenhet av LOU och LUF. Natalie är en av författarna till ” Lagen om offentlig upphandling – En kommentar”, utgiven av Norstedts juridik och utsedd till Årets Verk 2013.

Susanna_Wetzler
Susanna Wetzler
Jur. kand. och biträdande jurist på Magnusson Advokatbyrå, Malmö
Susanna Wetzler arbetar främst med offentlig upphandling samt fastighets- och entreprenadrätt och har flera års erfarenhet inom områdena. Susanna biträder såväl offentliga upphandlande myndigheter som privata leverantörer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *