Anpassningsbar skola smart lösning

I väntan på en permanent skola kan barnen i Rosendal, Uppsala, gå i en ny anpassningsbar skola. Det är Parmaco som levererar lösningen till Uppsala Kommunfastigheter.

Enligt vad biträdande rektor vid Rosendals skola Henrik Ericson uppger i samtal med OFFENTLIGA AFFÄRER är det en jättebra lösning för att vara moduler. Rosendals skola samarbetar med Malmaskolan som är betydligt större med drygt 400 elever. Rosendals skola har cirka 130 elever i nuläget.

Henric Ericson, biträdande rektor på Rosendalsskolan i Uppsala.

Kommunen hyr
Parmaco som levererar den anpassningsbara skolan bygger förskolor och skolor som kommuner hyr vid behov under en begränsad tid. En skolbyggnad från Parmaco kan vara en förlängning av befintlig skola eller en fristående skolbyggnad med flera våningsplan och specialsalar.

Parmaco anger att byggnaderna är designade för skolverksamhet och anpassas efter varje verksamhets specifika behov. ”Klassrummen är ljusa, luftiga och väl ljudisolerade och kan enkelt anpassas i storlek efter pedagogiskt arbetssätt”, heter det i företagets pressmeddelande. Bolaget försäkrar också att byggnaderna uppfyller de krav som kommunerna ställer på permanenta byggnader, såsom krav inom isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö.

– Rosendals anpassningsbara skola är den tredje skolan av den typen som vi uppför i samarbete med Uppsala Skolfastigheter och det är vi väldigt stolta och glada över. De andra anpassningsbara skolorna är Gottsunda skola och så Kvarngärdesskolan, vilken kommer att stå klar till sommaren nästa år, säger Jan Sonntag som är Parmacos Regionchef i Uppsalaregionen.

Framväxande stadsdel
Rosendal är ett relativt nytt bostadsområde som enligt Uppsalas planer ska utvecklas och snart få en ny idrottshall och andra faciliteter. Att området har tillväxt visar sig bland annat i att skolan växer med en klass per år.

Rosendals skola är enligt Uppsala kommun tänkt att bli en del av en framväxande stadsdel med många nya bostadskvarter och ”en tydlig arkitektonisk och hållbar profil.” Det framgår av Uppsala kommuns webbplats. Här står också att ledorden för skolans utformning är ”orienterbarhet, flexibilitet och inkludering”. Skolan ska erbjuda trygga, inspirerande och mångsidiga lokaler för elever och personal. I anslutning till skolan finns park och natur som Stadsskogen, Rosendals parkstråk och Kronparken. En multihall för elevernas skolidrott och en kommunal aktivitetsyta för samnyttjande med skolan är planerad. I närhet till skolan kommer det enbart att vara lokalgator, vilket ska ge lågt trafikflöde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *