Anställ kompetensen

Arbetskraftsbrist är ett större ekonomiskt samhällsproblem än debatten ger sken av. Men det finns en outnyttjad potential av välutbildad arbetskraft som Länsstyrelsen i Stockholm har fått upp ögonen för.

– Offentlig sektor och myndigheter i Stockholmsregionen konkurrerar om arbetskraften med en stor och dynamisk privat sektor. Varje kommunal personalchef och kommunpolitiker vet att uppgiften att hitta kvalificerad arbetskraft är en ständig utmaning. Samtidigt finns en närmast outnyttjad potential av välutbildad arbetskraft. Av de 33 000 invandrare som i dag är arbetslösa i Stockholmsregionen är en betydande del högutbildad.

Det säger Sam Yildirim som är integrationsansvarig på Länsstyrelsen i Stockholm. Ett av hans projekt är Anställ kompetensen som leds av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med kommuner, landsting, fack, arbetsgivar- och branschorganisationer. På webben erbjuds ett komplett stöd för dem som behöver hitta den kompetens som finns i länet.

– Att arbetslöshet är ett allvarligt samhällsproblem vet alla. Det är något som lärs ut i skolan och sedan upprepas närmast dagligen av politiker, media och samhällsdebattörer. Arbetskraftsbrist, däremot, omtalas sällan med en allvarlig min. Ofta framställs den som ett sorts lyxproblem – företag har svårt att hitta en eller annan expert som de behöver. Och hur kan det för övrigt vara ”arbetskraftsbrist” när arbetslösheten är över 6 procent och uppåt 20 procent i vissa grupper?

Ett allvarligt problem
Men Sam Yildirim understryker att bristen på arbetskraft är ett allvarligt problem. Varor och tjänster som skulle kunna vara till nytta och glädje blir inte producerade samtidigt som löner och priser stiger. Tillväxten och därmed skatteintäkterna sjunker. Och stat, landsting och kommun kan inte leverera de tjänster som medborgarna förväntar sig och som deras folkvalda politiker har beslutat om.

För offentlig sektor handlar det inte bara om personal på äldreboenden, hemtjänst eller inom barnomsorgen.

– En stor del av den offentliga servicen är avancerade tjänster och när det saknas medarbetare drabbar det omedelbart övriga medborgare. Vårdköer beror ofta på läkarbrist. Långa väntetider på bygglov eller annan myndighetsutövning beror ofta på brist på handläggare. Infrastrukturprojekt fördröjs därför att det saknas inspektörer, arkitekter och ingenjörer hos kommunerna som har planmonopolet.

– Samtidigt går många kvalificerade personer går arbetslösa. I Stockholmsregionen handlar det om att cirka 33 000 utrikes födda. Två tredjedelar av dem har gymnasieutbildning och en tredjedel eftergymnasial utbildning.

Orimlig byråkrati
Anledningarna till deras arbetslöshet är flera. Ibland är orsaken att det tar orimligt mycket tid att få en svensk behörighet att arbeta. Enligt en rapport från Riksrevisionsverket tar det mellan 2,7 och 6 år för en läkare från ett land utanför EU/ESS att få sin svenska legitimation. Den samhällsekonomiska kostnaden för detta är över 41 000 kronor per person och månad.

Men alla yrken är inte legitimationsyrken som måste omsättas till svensk behörighet. I många fall beror arbetslösheten på slentrian och bekvämlig hos arbetsgivarna.

För den offentliga sektorn i Stockholmsregionen är utmaningen särskilt stor eftersom den konkurrerar med en växande och dynamisk privat sektor. Det är inte alltid möjligt att konkurrera med löner och förmåner. Men det gäller åtminstone att inte bidra ytterligare till bristen på arbetskraft genom att inte söka överallt där den finns.

– Vi vet att ett utländskt utseende och ett osvenskt namn är ett hinder för människor att få jobb. Det handlar om diskriminering – ett något förvånande faktum i ett samhälle som för övrigt är så dynamiskt och modernt som vårt. Men vi vet också att de som kommit över sina fördomar nästan undantagslöst blir positivt överraskade. Offentliga arbetsgivare har alla möjligheter att dra nytta av situationen. De bör ta chansen att få alla de fördelar som det innebär att ha en större rekryteringsbas och dessutom få ökad mångfald och kulturell kompetens på köpet.
– Projektet Anställ kompetensen ger möjligheten att hitta rätt person till rätt jobb serverad på silverfat!

Av: Magnus Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *