”Anställ fler administratörer!”

Att tro att administration är en direkt kostnad som man inte har råd med är ett tydligt tecken på dumsnålhet. Det menar Torbjörn Sjöström som är vd för undersökningsföretaget Novus.
 I en debattartikel i Sydsvenskan den 15 oktober menar han att fler arbetsgivare borde lägga fokus på kompetens och kärnverksamheten och anställa fler administratörer. ”Det skulle dessutom öppna upp för en ny arbetsmarknad för många personer. Vi måste bort från situationen där man inte ser det administrativa arbetet som ett riktigt jobb”, menar han.

En riktig arbetsuppgift
Torbjörn Sjöström anser att kärnfrågan är hur många arbetsgivare som ser administration som en riktig arbetsuppgift. Och vad som händer om den som behöver göra administrativa uppgifter inte är bra på det.
– Ofta söker man sig till ett yrke som man tycker är roligt, intressant och utvecklande. Men sen får man lägga en stor del av sin tid på något annat, som inte är roligt, intressant och utvecklande. Utförs då de uppgifterna bra? Hur påverkar det arbetsglädjen för det riktiga jobbet? Och hur effektivt är det? frågar Torbjörn Sjöström.

Många skulle älska det
Samtidigt menar han att det finns många som skulle älska att göra just det administrativa arbetet. Men personer som är anställda för att vara ett administrativt stöd har rationaliserats bort.
– Administration borde ses som riktigt arbete och utföras av administratörer. Inte av riksdagsledamöter, poliser och läkare, avslutar Torbjörn Sjöström.

0 thoughts on “”Anställ fler administratörer!”

  1. Det är alldeles sant. Det kan inte vara samhällsekonomiskt. Alla behövs och administratörens arbete är viktigt. Arbetsmiljö är viktig för alla grupper och samhället behöver ta vara på resurserna som finns på bästa möjliga sätt. Tekniklösningar är bra på många sätt och behövliga när nya krav ställs från olika håll men den mänskliga kontakten är också viktig och bör inte glömmas bort vid rationaliseringar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.